In het nieuwe seizoen organiseert Arsis op de 2e en 4e donderdag van de maand activiteiten.

In het afgelopen seizoen organiseerde we op de 4e donderdag van de maand een bijeenkomst waarin een bij Arsis aangesloten kunstenaar zich voorstelt. Dat zetten we het komende seizoen voort. Welke kunstenaar de avond vult kun je op onze site vinden.

Tot dit seizoen waren de andere donderdagavonden sociëteit waarin geen bijzondere activiteiten waren gepland. Deze avonden werden wisselend bezocht en worden niet meer voortgezet. Wat we nu wel gaan doen is op de 2e donderdag avond van de maand een thema behandelen.  De bedoeling van de Thema-avonden is om met elkaar in gesprek te raken over kunstenaars, kunstwerken, stromingen, verbanden etc. uit verschillende disciplines en er van te leren, inspiratie op te doen, lol te hebben, ons te vermaken, ….

Misschien omdat je nieuwsgierig bent, of bezeten, of geïnspireerd of belangstellend etc.

Deze thema avonden zijn ook openbaar. Wat er wordt behandeld kunt u ook op onze site vinden. We hopen met een gevarieerd aanbod interessante avonden te organiseren. De eerste avond is komende donderdag 14 september. De organisatie is in handen van ons bestuurslid Hans Timmermans.

Thema is: MINIMAL ART.

Hans gaat iets vertellen over minimal in muziek en minimal in moderne dans. Voorbeelden uit het werk van Terry Riley, John Cage, Steve Reich, Phil Glass, Simeon ten Holt, Henryk Górecki, qua muziek. Anne Teresa De Keersmaeker, Krisztina de Châtel qua dans. Jan Schoonhoven qua beeldend, maar ik hoop op meer bijdragen.

Wie er nog meer voorbeelden will laten zien/horen is van harte welkom.

We zien elkaar wellicht op 14 september a.s., belangstellenden zijn ook van harte welkom, nodig dus gerust mensen uit !

NB: Er is een prachtige beamer beschikbaar, een mediaspeler die USB-sticks kan afspelen (mits het format van het materiaal klopt), er kan een laptop aangesloten worden en er is een meer dan goede geluidsinstallatie.

CU @ THEMA @ ARSIS

Locatie Kometenlaan 38 Bergen op Zoom. 

Aanvang 20:00 uur. 

Zaal open 19:30

 

 

 

 

 

Over Arsis

De Stichting Arsis Kunst en Sociëteit bestaat sinds 6 september 2001 en is het initiatief van een groep kunstenaars uit Bergen op Zoom en omgeving die elkaar collegiaal willen ondersteunen in hun beroepsuitoefening.

De stichting wil een bijdrage leveren aan een professioneel kunstklimaat in Bergen op Zoom en omstreken. Arsis realiseert dit doel op diverse manieren.

Men is op het gebied van de kunsten in overleg met de overheid en andere organisaties. Maar vooral bundelt Arsis de artistieke krachten om zodoende een vruchtbare bodem te scheppen waaruit nieuwe ideeën en initiatieven kunnen ontstaan.

Kunstenaars

Binnen Arsis zijn enige tientallen (beroeps)kunstenaars actief die in steeds wisselende groepjes initiatieven uitwerken en realiseren in de vorm van tentoonstellingen, lezingen, projecten in het onderwijs, poëziemiddagen enzovoorts.

Het bestuur van Arsis functioneert en faciliteert als een dagelijks stichtingsbestuur en verleent ( indien nodig) feedback. Arsis kent een horizontale organisatiestructuur wat betreft initiatieven en aansturing. De uitvoering, organisatie en fondswerving voor ideeën van kunstenaars binnen Arsis ligt daardoor grotendeels bij de kunstenaarsleden.