Top drie van de kieslijst is vastgesteld

De leden van GBWP hebben woensdag 20 september tijdens de Algemene Ledenvergadering de top 3 van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld. Op voordracht van het bestuur, voorgezeten door Gerard Akkermans, werden Arjan van der Weegen (1), Patrick van der Velden(2) en Evert Weijs (3) unaniem gekozen om de kieslijst van GBWP aan te voeren. De kiescommissie richt zich de komende vier weken op het formeren van de rest van de kandidatenlijst. Daarvoor zullen de nodige gesprekken gevoerd worden door de kiescommissie met bestaande en nieuw te verkiezen kandidaten.

Arjan, Patrick en Evert gaan met hun kenmerkende bevlogenheid en intense betrokkenheid met plezier de kar trekken voor GBWP tijdens de verkiezingscampagne. Samen met alle GBWP-ers  willen zij gaan voor een uitstekend resultaat en hebben de ambitie uitgesproken om ook na de verkiezingen de politieke leiding binnen de gemeente Bergen op Zoom voort te zetten. “Wij hopen dat we na de verkiezingen van maart 2018 voor de inwoners van deze mooie gemeente kunnen blijven zorgen en zaken die we in gang gezet hebben verder vorm kunnen geven”, aldus de lijstaanvoerders van GBWP.

 

Voorbereidingen

Aansluitend op het presenteren van de GBWP Top 3 ging Patrick van der velden in op de verkiezingscampagne en werd er door Evert Weijs een toelichting gegeven op het op te stellen verkiezingsprogramma. Arjan van der Weegen nam de aanwezige leden mee in de nieuwe uitingsvormen voor de campagne, variërend van website tot folders, geprinte media en uitingen via social media. Jan van Loon ging vanuit het gewenste doelgroepenbeleid nader in op een van de speerpunten in het nieuwe programma