De Gròòtste Boer, Steketee en de Nar spraken vanavond hartverwarmende woorden tijdens de opening van de Vastenavend expositie Tentoongespreid.

“De kleurrijke en soms driedimensionale uitingen die hier hangen en staan, komen overduidelijk recht uit het hart van de ontwerpers, jong en oud. Alles wat je hier ziet, spreekt tot de meest wonderlijke verbeelding. Zoveel liefde voor de leut zie je maar zelden op één plek!” En wat voor een plek! Na het succes van vorig jaar, heeft Tentoongespreid voor haar Vastenavend expositie wederom gekozen voor de Tuinzalen van het Markiezenhof. Komt dat zien, komt dat beleven! Tentoongespreid is toegankelijk op woensdag 7 (Wagetjes Kijke) en op zondag 18 februari (kijkdag op de Kaai). De openingstijden van Tentoongespreid zijn de openingstijden van het Markiezenhof, en wel van 11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Tentòòngespreid 2018

De Gròòtste Boer, Steketee en de Nar sprake vanavend artverwerremende woorde tijjes d’opening van de Vastenavend eksposisie Tentòòngespreid. “De kleurrijke en soms driedimenzjonale uitinge die ier ange n’en staan, komme overduidelek recht uit ‘t art van d’ontwerrepers, jong en oud. Alles wa g’ier ziet, sprikt tot de méést wonderleke verbeelding. Zoveul liefde vor de leut ziede mar zelde n’op één plek!”

En wa vor ‘n plek! Naar ‘t sukses van voreg jaar, et Tentòòngespreid vor aar Vastenavend eksposisie wederom gekoze vor de Tuinzale van ’t Markiezen’of. Kom da zien, kom da beleve! Tentòòngespreid is toegankelek op woensdag 7 (Wagetjes Kijke) en op zondag 18 febrewarie (kijkdag op de Kaai). De openingstijje van Tentoongespreid zijn d’openingstijje van ’t Markiezen’of, en wel van 11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.