Bij Galerie Weids Beeld 

Café De Loco, daar moesten we eerst zijn, bij Joep Blokland en personeel.

Stichting De Vierschaar deed ons het volgende bericht toekomen":

Het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum te Oudenbosch heeft dringend behoefte aan extra mensen. Vooral baliemedewerkers en technische mensen zijn hard nodig.

Eric Elich; dit wordt zijn 22e jaar als Nar.

Maarten Stalpers is zondag 11 februari het gastjurylid bij het 48ste Dweilbandfestival.