Page 10 - PowerPoint-presentatie
P. 10

In de Schaduw van de Waarheid

                 Hoe alles begon – het verhaal van Martien Franken, mijn vader


         Begraven verleden


                                      • Tijdens bevrijdingsfeesten in Bergen op Zoom liet ik het boek aan Prinses Margriet
                                       overhandigen. Ik was apetrots toen haar persoonlijke assistente me een bericht van
                                       de Prinses stuurde waarin ze me bedankte voor het boek en me veel succes op mijn
                                       schrijverspad wenste:

                                      • Geachte heer Franken,
                                      • Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft mij gevraagd u heel
                                       hartelijk te danken voor het door u toegezonden boek “In de Schaduw van de
                                       Waarheid”.
                                      • Prinses Margriet heeft deze toezending bijzonder op prijs gesteld.

                                      • De Prinses wenst u veel succes met uw activiteiten.
                                      • Met een hartelijke groet”

                                      • Elise de Jong - Mevrouw E.B. de Jong

                                      • Particulier Secretaris van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden
                                      • en Professor Mr. Pieter van Vollenhoven
                                                                                        10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15