Page 5 - PowerPoint-presentatie
P. 5

In de Schaduw van de Waarheid

                 Hoe alles begon – het verhaal van Martien Franken, mijn vader

         Begraven verleden
       • In de jaren die volgden, had ik “stiekemweg” behoorlijk wat delen van verhalen opgepikt. Ik had ook met ooms gesproken, veel van Duitse
        mensen vernomen, tijdens onze frequente bezoeken aan Duitsland. Er begon zich toch een bepaald beeld te ontwikkelen, een beeld dat
        behoorlijk afweek van hetgeen ik in de geschiedenisboeken geleerd had. Een beeld ook dat helemaal niet zo zwart-wit was als we vanuit
        de historie opgelegd hadden gekregen. Duitsers bleken ook mensen te zijn, bleken ook onder de oorlog geleden te hebben.

       • Ondertussen was mijn vader overleden op de leeftijd van zesentachtig jaren. Ik verbaasde me steeds meer over de berichtgeving rondom
        de Bevrijdingsdag op 5 mei. Er waren heel veel verhalen over de momenten dat de Duitse bezetter uit Nederland verdreven was, veel
        persoonlijke verhalen ook. Er werd vooral veel aandacht besteed aan het Joodse lijden en aan de mensen van het verzet.


       • Maar er was één verhaal dat totaal ontbrak: de lijdensweg van mensen die door de Duitsers zijn weggevoerd, zeg maar ontvoerd, van
        eigen huis en haard om voor de Duitsers te werken. Onder erbarmelijke omstandigheden gingen zij aan de slag, diep in Duitsland, in
        fabrieken of op boerderijen.
                                                                                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10