Page 7 - PowerPoint-presentatie
P. 7

In de Schaduw van de Waarheid

                 Hoe alles begon – het verhaal van Martien Franken, mijn vader

         Begraven verleden
       • Het was op een feest van mijn oudste zus en zwager dat
        mijn moeder naast me zat. Ik had ondertussen een
        beslissing genomen en wilde de toestemming, nee de
        zegen, van mijn moeder. ‘Ma, ik wilde U iets vragen. Ik ga
        een boek schrijven over ons Pa, over de oorlog. Op de
        televisie, in de kranten of op de radio hoor je niks over
        mensen die verplicht in de oorlog voor de Duitsers moesten
        werken. Verhalen zoals van Pa blijven onbekend, niet
        beluisterd of onbelezen. Ik wil dat veranderen. Niet alleen
        wil ik dergelijke verhalen op de kaart zetten, maar juist wil
        ik het verhaal van Pa vertellen.’ Ik keek Ma aan, maar
        hoefde niet lang te wachten. Ze legde haar hand op mijn
        arm en antwoordde: ‘Dat is heel mooi jongen, zo blijft het
        verhaal van Pa bewaard.’ Ik kreeg een traan in mijn oog
        terwijl ik Ma beloofde dat dat beslist zou gebeuren.

                                                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12