Staan en gaan voor nul verkeersdoden: dat is de boodschap die de verkeersveiligheidspartners in Brabant in deze donkere dagen aan de vooravond van de feestmaand extra benadrukken. Met koning Winter in aantocht wordt het gevaarlijker op de weg. Dat doet een extra beroep op de eigen verantwoordelijkheid om veilig aan het verkeer deel te nemen.

De oproep is en blijft dan ook: kom is actie voor de verkeersveiligheid. Zo vinden er in de wintermaanden verschillende fietsverlichtingsacties plaats. De regionale fietsverlichtingsactie startte op 23 oktober tijdens de Brabantbrede Actiedag Nul verkeersdoden. Sindsdien zijn er al veel aanmeldingen voor een gratis actiepakket fietsverlichting van Veilig Verkeer Nederland. Ook komen er veel gouden ideeën binnen voor de wedstrijd 'Gezocht: verlichte geesten' via www.fietsverlichtbrabant.nl.

Actie

Ook in de regio West-Brabant komen mensen in actie. Zoals de gemeente Rucphen. Die zette zich er voor in dat diverse scholen in zes gemeenten op een mooie en samenhangende manier extra aandacht besteedden aan verkeersveiligheid. De gemeente won er op 23 oktober de regioprijs mee: de Nulbokaal en een bos bloemen. Alle acties staan vermeld op de actiepagina van www.nulverkeerdodenbrabant.nl.

Bewustzijn

Ton Linssen, Ambassadeur Verkeersveiligheid in deze regio: "Geweldig om te zien dat zoveel mensen zich inzette voor NUL Verkeersdoden in Brabant. En dat is hard nodig. Hopelijk leidt alle inzet tot meer bewustzijn in het verkeer en uiteraard tot minder verkeersdoden."

Olievlek

Ook de verkeersgedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Ruud van Heugten is enthousiast over de inzet: "Vorig jaar zijn we gestart met de campagne ‘NUL verkeersdoden Brabant’ om alle weggebruikers bewuster te maken van hun eigen rol in het verkeer. We zien in Noord-Brabant de afgelopen jaren een lichte daling van het aantal verkeersdoden. We schrikken van elk nieuw dodelijk slachtoffer. Want elke dode in het verkeer is er één teveel. Ik ben dan ook blij dat we dit jaar meer dan 200 acties hebben. Dat laat zien dat het idee achter de campagne zich als een olievlek verspreidt."

Campagne NUL Verkeersdoden Brabant

De campagne NUL Verkeersdoden Brabant is in 2012 van start gegaan en focust de komende jaren op de grootste risicogroepen in het verkeer: jongeren, fietsers en senioren. 2013 is het Jaar van de fietser. In 2012 waren er 105 dodelijke verkeersongevallen in Brabant; 22% daarvan was een fietser. Dit jaar staan vijf thema’s centraal in de campagne: de gevaren van de dode hoek van vrachtauto’s, verkeersveiligheidsanalyse van de (fiets)infrastructuur, e-bike trainingen, veilige fietsroutes van en naar school en goede fietsverlichting. NUL verkeersdoden is te volgen via twitter @nvdbr en facebook/nulverkeersdodenbrabant en op www.nulverkeersdodenbrabant.nl.

Fotobijschrift

Ton Linssen rijkt de regioprijs uit aan de gemeente Rucphen.