Eindelijk was het dan zo ver, een mijlpaal in de Bergse geschiedenis. Gebouw T, oftewel een echt professioneel Bergs popodium is in bedrijf. Kijk hier voor het verhaal er achter en de foto's van de opening.

Al veel jaren werd er geroepen om een dergelijk podium. Immers, Bergen op Zoom was een rijke stad aan cultuur, rijk aan bandjes en aan individuele muziektalenten. In de jaren ’60 en ’70 zag je deze artiesten echt overal in de stad. Ze repeteerden op vele bovenkamertjes, veelal ook die van de kroegen waar zij ook optraden. Elke school had onderhand per klas wel een of ander beginnen bandje. Echter, ook hier begon de opmars van geluidsnormen en allerlei andere regeltjes een behoorlijke spaak in de wielen te steken. Langzamerhand begonnen de mogelijkheden om te repeteren op te drogen. Slechts een enkele kroeg bood nog ruimte, en ook de scholen zelf boden nog maar weinig. Evenzo ging het met de mogelijkheden tot optreden. Zelfs een instituut als De Bottehommel aan de rijtuigweg werd opgeofferd voor een plekje in de Blokstallen waar de weinige oefenruimten ook nog eens te duur werden voor de beginnende bandjes. Veel initiatieven werden opgestart om Bergen weer op de muziekkaart te zetten. Persoonlijke ideeën werden gemeengoed als ze in de krant terecht kwamen. Om daarna weer in de gemeentelijke molen vermaald te worden tot er weinig meer overbleef dan de echo van het originele plan. Tijdens verkiezingen stond het onderwerp steevast hoog op de onderwerpenlijst van elke politieke partij. Op zo’n moment was de stem van de scholier, en van de muziekliefhebber weer belangrijk. Als de rook van de politieke schermutselingen was opgetrokken, en alle stembriefjes waren geteld, ging men weer over tot de orde van de dag. Alle plannen waren te duur, onuitvoerbaar. Verantwoordelijkheden werden zover doorgeschoven totdat ze de indieners van de ideeën zelf bedolven. Ondertussen keek politiek Bergen toe en zag dat het goed was. Er gebeurde immers niets, en dus koste het ook geen enkele duit. Tot dat men iets verder keek dan de eigen Pinoccio neus. In de gemeenten in de omtrek werd wel geluisterd naar de jeugd, wel werd geluisterd naar de schreeuw vanuit de muziekscene. Popstichting Roosendaal, POPEL in Etten – Leur, MEZZ in Breda, allemaal initiatieven die Bergen achter lieten. En onze stad had nota bene cultuur en muziek hoog op de toeristen flyer staan. Eindelijk groeide het besef dat de stad smachtte naar een centrum waar muziek het hart was voor de Bergse muziekgemeenschap. Kennisuitwisseling, het delen van de passie, het ondersteunen van de nieuwkomers en het uitdragen van de muzikale producten als hart van dat muziekcentrum. Nu dan op 20 januari jongstleden, luiden een aantal voorgesprekken, een geweldig optreden van Flat Out en een geweldige ambiance een veelbelovende start van het Bergs popodium in: wij presenteren u Gebouw T.  Mooie start van de muziek was dat Gerlof Jorritsma, de hele trekker van het project, een nummer meespeelde met Flat Out.