Geweldig nieuws voor Bergen  

Met terugwerkende kracht is Gebouw-T per 2011 opgenomen door het Fonds Podiumkunsten, het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst. Het doel van het Fonds Podiumkunsten is om een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Het beoogt de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren, de programmering van kwaliteitsaanbod te bevorderen en het publieksbereik te vergroten.

Volgens Fonds Podiumkunsten is er bij Gebouw-T ‘in voldoende mate sprake van een overtuigende ambitie in artistieke en promotionele zin, die past bij de aard en locatie van het podium’. Gebouw-T heeft een subsidie op basis van de SKIP-regeling gekregen. Dit betekent dat Fonds Podiumkunsten Gebouw-T tot en met 2013 ondersteunt bij de kleine en incindentele programmering, oftewel de risicovolle programmering. Concerten en evenementen waarbij een tekort aan opbrengsten is opgetreden komen hiervoor in aanmerking. Deze subsidie geeft Gebouw-T de mogelijkheid om een breder aanbod te creëren, zodat ook literatuurvoorstellingen als ‘Puur Gelul’ en bands die buiten de mainstream vallen geprogrammeerd kunnen worden.  (foto Nick Franken)