Nederland heeft de bedenkelijke eer om in de top 3 te staan van landen met de meeste overspannen of ongelukkige mensen.

Mensen die langdurig zonder werk zitten. Of juist mensen die al jaren in een baan werkzaam zijn waar ze zielsongelukkig zijn. Of die banen waar de stress op de werkvloer de pan uitrijst waardoor ziekte en ‘breakdowns’ schering en inslag zijn.

Nu is het natuurlijk zo dat het ons nooit zal overkomen. Wij zijn gelukkig, hebben een baan, en weten met elke omstandigheid om te gaan. Of in ieder geval zo zullen we dat naar buiten uiten. En juist daar schuilt ook een groot gevaar. “Het is dichterbij dan je denkt, en meer mensen hebben er mee te maken”. Aan het woord is Ruud van der Burgt. Als consultant / adviseur is hij al jaren werkzaam binnen de re-integratieproblematiek. Waren het vroeger vooral de overheidsinstellingen die de hulp van deze adviseurs of coaches zochten, tegenwoordig zit de verschuiving meer richting scholen, bedrijven of zelfs particulieren. “Het mooiste is dat je een cliënt het zelfvertrouwen kunt geven zodat ze zelf weer actief worden in het vinden van een werkomgeving die bij hen past. Dat is echt de slagroom op het toetje”. Juist die weg terug naar zelfwerkzaamheid, naar het nemen van eigen initiatieven om dat te durven zoeken waar je jezelf prettig bij voelt, is het grote vraagstuk bij re-integratietrajecten. “Als je kijkt naar wat re-integratie nu is, dan behoor je allereerst goed te luisteren naar de klant. Wat is de situatie, welke persoonlijke gevoelens en belangen liggen er? Dit kost veel persoonlijke aandacht, en dat is ook terecht. De tijd dat je een vast framework had is voorbij, omdat alle situaties zo individueel verschillend zijn. Pas als je deze weg bewandelt, kun je een gedegen plan van aanpak opzetten voor je klant. Wij hebben juist met drie bedrijven een collectief gevormd omdat wij vanuit ons verleden allemaal ons eigen ervaringspakket meedragen. En gezamenlijk kunnen we veel uitdagingen aan. Het verrijkt ons dienstenaanbod naar de klant toe, en deze is er dus duidelijk alleen maar bij gebaat”. Het Recocollectief huisvest verschillende ervaringsdeskundigen, met ieder hun specifieke achtergronden. “Waar het uiteindelijk op terugkomt is Herkenning en Erkenning”. Vanuit de overheid wordt er steeds minder mogelijk vanwege de bezuinigingen. Vroeger stuurde het UWV haast iedereen snel door naar een of ander re-integratiebureau. Deze schoten dan ook als paddenstoelen uit de grond en verkochten allemaal hetzelfde pakket. “Juist iedere situatie is weer anders, en vraagt daarom een individuele benadering. Slechts dat biedt de klant inzicht dat dit de kans is om nieuwe wegen in te slaan”.

Wie een kijkje neemt op www.recocollectief.nl  komt er al snel achter welke mensen er binnen het collectief werkzaam zijn. Ruud van der Burgt, Femke de Keijzer en Caroline de Kort hebben ieder hun eigen specialismen en ervaringsachtergronden. Juist dat brede spectrum biedt voor elk vraagstuk wel een klankbord.

Bij re-integratie denken veel mensen aan het opnieuw vinden van een baan. Maar persoonlijke re-integratie kan ook bedoeld zijn op een rentree in het leven zelf. Als er een ernstige ziekte zoals bij voorbeeld kanker is geconstateerd, kan dit een geweldige wissel op iemands leven trekken. En deze emotionele druk kan zo oplopen dat mensen hulp nodig hebben om weer grip op hun leven te krijgen. Een leven dat wellicht helemaal anders ingericht dient te worden. De kracht van het Recocollectief is dat alle adviseurs hun eigen ervaringen meedragen. Er wordt onderkend dat elke klant een individu is met specifieke noden. Om een klant te helpen is dus echt maatwerk nodig. Het recocollectief is niet zomaar ontstaan. Juist de bundeling van expertisen en ervaringsachtergronden maakten het spectrum aan diensten compleet. Daarnaast hebben deze adviseurs al jarenlang een hechte band. Dat maakt het ook weer mogelijk om te sparren over zaken. Maar werkzaam zijnde als collectief biedt ook een schaalvergroting naar de klant. Grotere opdrachten kunnen aangenomen worden, maar ook meer diverse taken. Zo is het feit dat er zowel mannelijke als vrouwelijke adviseurs aanwezig zijn wel zo handig als je met immigratietrajecten van doen hebt. Sommige culturen en geloven staan slechts aan vrouwen toe om andere vrouwen te begeleiden of te adviseren. Maar ook biedt het de klant de mogelijkheid om te kiezen. “Zo zijn er klanten die niet achter een bureau willen plaatsnemen, waarbij gedurende het gehele verhaal aantekeningen worden gemaakt. Die gaan liever een rondje lopen door de stad, of in een park. Dat geeft hen een prettiger gevoel om te praten”. Zo komt alles weer terug op maatwerk.