Steeds meer mensen worden geconfronteerd met een visuele beperking, momenteel zijn er in Nederland 350.000 mensen in  minder of meerdere mate visueel beperkt.

De stichting WéViGé begeleidt deze mensen en wijst hen op de vele mogelijkheden die er zijn om te kunnen blijven functioneren. Ons werkgebied is West Brabant, Tholen en Reimerswaal. 

 

Wij hebben voor 2018 een jubileumprogramma samengesteld met als hoogtepunt een educatieve boottocht op 7 juni op het Zoommeer met het Ms Frisia (vanaf de steiger aan de Vierlinghweg in Bergen op Zoom). Tijdens de vaartocht welke duurt van 13.00 tot 17.00 uur is er naast het gezellig samen zijn aandacht voor 2, voor de doelgroep, belangrijke organisaties: Koninklijke Visio met demonstraties van diverse nieuwe hulpmiddelen en de I Phone. Solutions radio komt met de Webbox3, dit is een multimedia apparaat, dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed. 

Overige activiteiten:

De stichting WéViGé heeft een samenwerkingsverband met de koninklijke Visio en Wijzijn Traverse groep. Onze medewerkers houden zich bezig met de toegankelijkheid van de openbare ruimten -  en gebouwen. Momenteel zijn er ontwikkelingen op dit terrein in de binnenstad van Bergen op zoom die onze aandacht vragen. Jongeren: Deze willen wij nog meer gaan betrekken bij onze activiteiten.

HISTORIE STICHTING WÉVIGÉ

In 1986 werd Kees Spikker, die visueel beperkt is, er door Nelie Koen van Sensis (Centrum voor Hulpverlening) op gewezen dat er veel mogelijkheden zijn indien je blind of slechtziend bent. Na een oriëntatie besloot Kees Spikker, samen met Jacques Plaisier en Piet van Tiggelen, een stichting op te richten om de mogelijkheden meer bereikbaar te maken voor de doelgroep. In 1988 passeerde de oprichtingsakte bij notaris Fikkers te Bergen op Zoom en was de stichting WéViGé (Welzijn Visueel Gehandicapten) een feit. 

Het eerste project werd de organisatie van de “Nationale Themaweek voor Visueel Gehandicapten” met als onderdelen: Sportweekend met sporten voor mensen met een visuele beperking, symposium voor eerste lijn hulpverleners en een beurs met als titel “Tast Zien”. De themaweek werd in mei 1990 gehouden op diverse locaties in Bergen op Zoom. Er was aandacht van de landelijke pers, kranten, tijdschriften, radio en tv. In het comité van aanbeveling zaten o.a. enkele ministers, gehandicapte sporters en artiesten. Op de beurs waren commerciële en non proffit organisaties aanwezig en boden een ruim scala van de mogelijkheden op educatief, recreatief en sportief gebied. 

Het stichtingsbestuur besloot, na het succes van de themaweek, zich in te blijven zetten voor mensen met een visuele beperking in West Brabant en Tholen. De volgende activiteiten werden opgestart en verder uitontwikkeld:

NETWERK

Voor mensen met een visuele beperking op de donderdagmiddag (tijdens de oneven weken) in ouderensteunpunt Zonneplein, de bezoekers houden zich bezig met creativiteit en gezelschapsspelen, hiertoe is aangepast materiaal aanwezig. Er zijn thema bijeenkomsten, zo werd bij de introductie van de euro vooraf uitleg gegeven door een medewerker van de Rabobank en konden de biljetten worden betast. Ook waren er voorlichtingsmiddagen met een notaris en een oogarts. Vaste onderdelen zijn; Kerst - en Paas Inn en een bezoek aan een museum, waaronder het MuZieUm in Nijmegen.

 

ZWEMMEN

Voor mensen met een visuele beperking, hiertoe wordt gebruik gemaakt van het doelgroepenbad van zwembad “De Schelp” op woensdagavond van 19.15-20.15 uur.

 

WEBSITE:

Deze werd in november 2002  in gebruik gesteld en voorziet in een grote behoefte zo komen er ook hulpvragen uit andere delen van Nederland en Vlaanderen.

www.facebook.com/wevige  : deze werd in 2014 actief.

De bestuursleden en medewerkers van de stichting WéViGé begeleiden persoonlijk mensen die hieraan behoefte hebben dit gebeurt kosteloos.

 

In 2013 werd, ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan, een symposium georganiseerd met o.a. Mw. Smith van Visio en de bekende oogarts O. Lopez Cardozo. Ook was er een speciaal voor deze middag een ontwikkelde voorstelling van de cabaretgroep Gemeentereiniging uit Nijmegen.

 

Schaatsen: In december 2013 Werd op de Kerstijsbaan van Staboz in Bergen op zoom een ochtend gereserveerd voor mensen met een visuele beperking, hiervan werd gretig gebruik gemaakt  en voor velen was dit een eerste of hernieuwde ervaring op de gladde ijzers.

Dialoog in het duister: Op 7 december 2014 was er een pilote in basisschool De Krabbenkooi met als doel kinderen aan de hand van praktijkvoorbeelden te laten ervaren hoe het is om te leven in het duister.

Er was een parcours in de gymzaal waar de kinderen met een taststok geblinddoekt hun weg moesten zien te vinden.

Daarna werd er gewerkt met diverse hulpmiddelen en werd het braillealfabet getoond en uitgelegd.

 

Dankzij de steun van het bedrijfsleven, serviceclubs en acties heeft de stichting WéViGé de afgelopen 30 jaar haar werk kunnen doen.