Carin Elion-Valter stuurde ons het volgende bericht:

Geacht college,

 

Via de nieuwsbrief van de griffie bereikte ons de oproep van de Missing Chapter Foundation tot het instellen van een gemeentelijke Raad van Kinderen. Een Raad van Kinderen is een breed samengestelde groep van kinderen in de basisschoolleeftijd. De Raad overlegt met instanties zoals de gemeente over zaken die kinderen aangaan. 

 

De Raad van Kinderen heeft verschillende voordelen. Het is nuttig als instanties zoals de gemeente uit de eerste hand informatie krijgen over wat kinderen graag willen. Kinderen zien andere dingen dan volwassenen. Verder kunnen kinderen ook zinvolle input geven aan de gemeente. Kinderen hebben een ander perspectief en zijn nog niet gewend geraakt aan het ‘normale’ perspectief van volwassenen. Daardoor hebben ze meer verbeeldingskracht en kunnen ze met onverwachte ideeën komen. Verder zorgt een Raad van Kinderen dat kinderen vroegtijdig kennis maken met de verantwoordelijkheden en lastige keuzes die gepaard gaan met het besturen van een gemeente. Tot slot geeft een Raad van Kinderen de mogelijkheid dat kinderen elkaar ontmoeten en leren overleggen en compromissen sluiten.

 

Verschillende gemeenten en instanties hebben al een Raad van Kinderen. Meer informatie via onder meer: http://www.raadvankinderen.nl/nl/home/

 

D66 realiseert zich dat het initiatief tot het instellen van een Raad van Kinderen zeker ook uit de samenleving moet komen. Het gaat hier echter wel om een overlegorgaan en ‘sparring partner’ van de gemeente. Het instellen van zo’n kinderraad is daarmee ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast overlegt de gemeente met verschillende groepen en kan zij het idee op tafel leggen. 

 

In het licht van het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

 

1. In hoeverre bent u bekend met de Missing Chapter Foundation en het initiatief tot het instellen van gemeentelijke kinderraden?

2. Acht u aanleiding om te komen tot een kinderraad in Bergen op Zoom?

3. Zo ja, wat zouden uw ideeën zijn over taak, samenstelling, tijdpad etcera? 

 

Graag ontvangen wij antwoord op onze vragen conform art. 36 RvO.

 

Met vriendelijke groet en veel dank voor de door u te nemen moeite,

 

Carinne Elion-Valter

Fractievoorzitter D66 Bergen op Zoom