Gertjan Huismans die afgelopen mei door drie fractieleden onverwacht werd gepasseerd als fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter heeft besloten uit de VVD fractie te treden.

Reden is dat het vertrouwen ernstig is geschaad. Afgelopen maand is geprobeerd het vertrouwen te herstellen. Er hebben onder leiding van een mediator diverse gesprekken plaatsgevonden. Daarbij leek er een opening om in het belang van de VVD en haar kiezers de rijen te sluiten. Voor Huismans was herstel van vertrouwen een belangrijke voorwaarde om uit de impasse te komen en samen de draad weer op te pakken. “Mijn voorstel om de afspraken zoals die voor de verkiezingen waren gemaakt met mij als fractievoorzitter en Rian Govers als vice-fractievoorzitter bleken niet aanvaardbaar voor drie fractieleden die voor de verkiezingen al een scenario hadden bedacht om de leiding over te nemen“.

Daarmee is er een blijvende scheuring in de fractie. Dan is het niet goed en in het belang van de VVD om op dit moment samen verder te gaan. Een onwerkbare situatie is niet goed voor een stabiele fractie. In het belang van de VVD en de stabiliteit in de coalitie vertrekt Huismans. Als zelfstandige fractie zal hij zich hard maken voor het lokale liberale geluid. “Mijn handtekening staat gewoon onder het verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord. Ik blijf ook gewoon lid van de VVD. Mijn politieke kleur en geluid zijn gewoon dezelfde. Ik laat mijn en onze kiezers niet in steek.”. In die zin is er geen sprake van versplintering.

Huismans is trots dat hij de VVD twintig jaar heeft mogen dienen en op het vertrouwen dat door leden en kiezers in hem is gesteld. “Ik houd de deur naar de VVD altijd open maar voor dit moment rest mij geen andere keuze”. Huismans zal in gesprek gaan met de coalitiepartijen over zijn eventuele steun aan de coalitie.