Zondag 9 december bruiste het in Den Enghel te Bergen op Zoom.

Naast het afwachtend publiek was er een aantal zenuwachtige dichters. Ze hadden nog nooit iets gepubliceerd, laat staan hun werk aan het grote publiek getoond. Spiritaal, in de personen van Jacques van Eekelen en Jan van Wijk, bood deze poëzie borelingen hun eerste podium. Het was dan ook maar een spannende middag voor de meesten. 

 

Jan van Wijk en Jacques gaven de aftrap en vertelden waarom ze met het poëzie podium Spiritaal juist deze mensen wilden promoten. ‘Het zijn veelal mensen die aarzelend hun eerste schreden op het poëziepad zetten. Wij willen hen graag een podium bieden zodat hun werk letterlijk buiten de eigen privé omgeving stapt.’ 

Het album “We zijn het echt” bevat een vijftiental dichters. Ko van de Ketterij wordt wel gekend door elke Bergenaar. Maar ook bevat de bundel naast materiaal van Jacques en Jan werken van meervoudig gepubliceerde Bergenaren als Henk Witjes en Sonn Franken.

 

Elke dichter kreeg de tijd om zichzelf voor te stellen en enkele van zijn of haar gedichten voor te lezen. De een deed dat met meer verve dan de ander, afhankelijk hoe hard de zenuwen toesloegen. Het waren gedichten met een knipoog, een wenend hart, een blik op de toekomst, vol hoop, vol smart, kortom de bundel biedt de lezer een gevarieerd beeld op de zielenroerselen van de schrijvers. Het is dan ook de bedoeling dat de bundel straks in menig huiskamer, ook de openbare ruimten, komt te liggen zodat je dit boekwerk oppakt, enkele gedichten leest en vervolgens weer doorspeelt naar de volgende lezer.

 

Het was mooi om elke dichter op dat podium te zien. Het is altijd een emotioneel moment om je allereerste pennenvrucht, zoals bij een aantal, in handen gedrukt te krijgen. Dit is zeker het geval als je familie en vriendenkring aanwezig is, op een zondagmiddag als deze.

 

De volgende schrijvers hebben hun bijdrage aan deze bundel geleverd: Jacques van Eekelen, Jan van Wijk, Corry Damen, Henk Witjes, Arnout Teppema, Paul Asselbergs, Bert van den Helder, Mieke Hund, Angeliena Huis, Ko van de Ketterij, Idia Imandt, Shannon Kwakernaak, Elly van Tilborg, Sophie van Eekelen en Sonn Franken.

Foto's: Sophie van Eekelen