Gertjan Huismans, directeur van Stichting Facilitair Bedrijf, heeft het bestuur laten weten dat hij zich per 1 januari 2020 terugtrekt als directeur.

Zijn besluit is een stroomversnelling gekomen door de beslissing van de gemeente om de subsidie drastisch te verminderen.

Het doel “ het realiseren van een geschikte huisvesting voor en ondersteuning van alle organisaties op cultureel gebied”, is met de Blokstallen en het Eventum meer dan bereikt. 

Er staat een stevige organisatie die draait op vrijwilligers en mensen uit de sociale activering. De stichting is uitgegroeid tot een onmisbare ondersteuner van het culturele veld en geldt landelijk als een voorbeeld voor de mix tussen participatie, cultuur en onderwijs.

Vanaf de start van het Facilitair Bedrijf in 2001 heeft hij met volle inzet gewerkt om de belangen van het culturele veld te behartigen. Dit is niet altijd een gemakkelijke weg geweest. Voor de manier waarop Gertjan zijn functie heeft ingevuld en zich altijd ten volle heeft ingezet, heeft het bestuur grote waardering.

Nu de definitieve huisvesting in het Eventum is gerealiseerd, wordt er een ontwikkelfase afgesloten en is de toekomst gericht op behoud van de dienstverlening.

Het bestuur beraadt zich over de invulling van de ruimte die Gertjan achter zich laat waarbij ook de gemeente zal worden betrokken. Totdat hierover duidelijkheid bestaat, zal Gertjan zich op de oude basis blijven inzetten voor de dienstverlening aan de meer dan 100 aangesloten organisaties.