De vrij’eid om oew neus achternaar te lòòpe

Vrijheid moet soms bevochten worden, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. En daarom moet vrijheid gevierd worden. Het 19de Vastenavendconcert van De Sjefkes op 8 februari 2020, het jaar dat Nederland 75 jaar bevrijding viert, staat dan ook helemaal in het teken van vrijheid. De vrijheid om te genieten van muziek. De vrijheid om vastenavend te vieren, om een neus op te zetten, of een masker. Zaken die 75 jaar geleden niet vanzelfsprekend waren, dus met des te meer geestdrift door de Bergenaren werden opgepakt toen de Canadezen Bergen hadden bevrijd van de bezetter. Het Vastenavendconcert van De Sjefkes is een ode aan de bevrijders en laat zien hoe bevrijdend muziek kan werken. Met vastenavendmuziek van voor en net na de oorlog. Met muziek van de bevrijders. Met spectaculaire gastoptredens. En natuurlijk met het groot orkest, het klein orkest én met het opstaporkest van Harmonie Kolping’s Zonen oftewel: De Sjefkes. Onder de bezielende leiding van  Ankie Loos en Jeroen Geevers.

Zaterdag 8 februari, zaal De Stoelemat.

Aanvang 20:11 uur. Deur open 19.30  uur.

Zaalkaarten kosten 11euro, VIPkaarten kosten 25 euro en zijn te koop via de voorverkoop adressen:

Schoenmode den Boer, De Bergse Dumphal, Primera Halsteren en Zonneplein.

 

in 't Berregs

Vastenavendkesert De Sjefkes in teke van vrij’eid

De vrij’eid om oew neus achternaar te lòòpe. Vrij’eid mot soms bevochte worre, want vrij’eid is niet vanzellefsprekend. En dèèrom mot vrij’eid gevierd worre.

‘t 19de Vastenavendkesert van De Sjefkes op 8 febrewari 2020, ‘t jaar da Nederland 75 jaar bevrijding viert, sta dan ok éémaal in ‘t teke van vrij’eid. De vrij’eid om te geniete van meziek. De vrij’eid om vastenavend te viere, om ‘n neus op te zette, n’of een maske. Zake die 75 jaar geleeje niet vanzellefsprekend ware, n’en dus met des meer gééstdrift deur de Berregenéére wiere n’opgepakt toen de Cannedeze Berrege wiste te bevrijje van de bezetter.

 ‘t Vastenavendconcert van De Sjefkes is ’n ode n’aan de bevrijders en lat zien oe bevrijjend meziek ken werreke. Mè vastenavendmeziek van voor en net naar d’n oorlog. 

Mé meziek van de bevrijders. Mé spektakelèère gastoptreejes. En netuurlijk mè d’t gròòt orkest, ‘t klein orkest én mè d’t opstaporkest van Erremenie Kolping’s Zone oftewel: De Sjefkes. Onder de bezielende leiding van Ankie Loos en Jeroen Geevers. 

Zaterdag 8 februari, zaal De Stoelemat.

Aanvang 20:11 uur. Deur open 19.30 uur.

Zaalkaarten kosten 11euro, VIPkaarten kosten 25 euro en zijn te koop via de voorverkoop adressen:

Schoenmode den Boer, De Bergse Dumphal, Primera Halsteren en Zonneplein.