Vanaf 10 januarie is tie d’r wir: ‘t nuuwe Veldteke.

Ok dees jaar kunde wir ‘n buitegewòòne vastenavendbelevenis winne. Ge makt kans deur de leutegste selfie mè d’t nuuwe Veldteke te make n’en in te sture via de aksie-pagina op www.stichtingvastenavend.nl  .

De spelregels vor de selfie zijn éél eenvoudeg: ge mag t’r alléén op staan of mè d’opa, opoe, tante, n’ond of vriende. ’t Mak nie uit mè wie as ‘t nuuwe Veldteke d’r ok goed en duidelek op staat.

De prijze die ge ken winne zijn:

• ‘t Vette Dinsdag Ontbijt: ‘n ontbijt bij oe tuisgebrocht deur ‘n adjudant mette Pèèrse op de “Vette Dinsdag” van d’Optocht.

• ‘n Uiskamerkesèrt van ‘n vastenavendbend én bezoek van Prins & gevolleg.

• Meelòòpe mette n’Optocht as koppedrager.

• ‘n Ritje mette Pèèrse.

• Mee mette Prins en de boereploeg op de vrijdagavendtoer.

 

Vanaf 31 jannewarie wor elleke vrijdag de top 11 van leutegste selfies van die week bekendgemakt via de websait van Stichting Vastenavend én op féésboek, twitter en instagram. De zondag dèèrop worre de prijswinnaars mette bijbe’òòrende prijs bekendgemakt. Agge d’r gauw bijzijt - tot uiterlek 2 dage vóór ’t Neuzebal – ken oew selfie worre verwerrekt in de fillem vlak vor ’t bekend make van ’t nuuwe liedje n’op gròòt scherrem mè d‘t Neuzebal. Zo zie d’n bomvolle Stoelemat oew selfie mè d’t Veldteke vorbijkomme! Wie wil da nouw nie?!

Kek gauw op www.stichtingvastenavend.nl  vor meer informasie n’over deze aksie.

NEDERLANDS

Veldtekens weer verkrijgbaar, selfie-actie met buitengewone vastenavendbelevenissen Vanaf 10 januari is hij er weer: het nieuwe Veldteke. Ook dit jaar kun je weer een buitegewone vastenavendbelevenis winnen. Je maakt kans door de leukste selfie met het nieuwe Veldteke te maken en in te sturen via de actie-pagina op www.stichtingvastenavend.nl  .

De spelregels voor de selfie zijn heel eenvoudig: je mag er alleen op staan of met je opa, oma, tante, hond of vrienden. Het maakt niet uit met wie, zolang het nieuwe Veldteke er ook goed en duidelijk op staat.

De prijzen die je kunt winnen zijn:

• Het Vette Dinsdag Ontbijt: een ontbijt bij je thuisgebracht door een adjudant met de Pèèrse op de “Vette Dinsdag” van de Optocht.

• Een huiskamerconcert van een vastenavend dweilband én bezoek van Prins & zijn gevolg.

• Meelopen met de Optocht als koppendrager.

• Een ritje met de Pèèrse.

• Mee met de Prins en de boereploeg op de vrijdagavondtoer.

 

Vanaf 31 januari wordt elke vrijdag de top 11 van leukste selfies van die week bekendgemaakt via de website van Stichting Vastenavend én op facebook, twitter en instagram. De zondag daaropvolgend worden de prijswinnaars met de bijbehorende prijs bekendgemaakt.

Als je er snel bij bent - tot uiterlijk 2 dagen voor het Neuzebal – kan jouw selfie worden verwerkt in de film vlak voor het bekend maken van het nieuwe liedje op het grote scherm tijdens het Neuzebal. Zo ziet een bomvolle Stoelemat jouw selfie met het Veldteke voorbijkomen! Wie wil dat nu niet?!

Kijk snel op www.stichtingvastenavend.nl  voor meer informatie over deze actie