Onlangs sprak nieuwbakken wethouder Jeroen de Lange: ‘We moeten verder kijken dan het geld, dan de kosten.’

Hij had het hierbij natuurlijk niet over cultuur of kunst. Nee, hij had het over de exploitatie van de Theodorushaven. Blijkbaar worden we al jaren geconfronteerd met een jaarlijks tekort van maar liefst 800.000 euro. Terwijl we net een opwaarderingproject van diezelfde haven afsluiten van maar liefst 25 miljoen. Daarbij hebben we nog wat tegenvallers, die in totaal ook een slordige miljoen euro extra kosten. Maar nu is de haven klaar om de komende decennia in te gaan. En, zoals de wethouder zegt: ‘De Theodorushaven biedt fantastische kansen. Wat zou Bergen op Zoom zijn zonder die haven?’

 

Wow, kijk dat zijn krasse uitspraken. De wethouder gelooft in de financiële kansen die de haven biedt, is bereid daar heel veel energie in te steken en neemt de kosten voor lief, omdat die nu eenmaal voor de baten uitgaan.

En toch wringt er iets. De haven heeft al jaren een tekort. Het levert de stad Bergen op Zoom al jaren geen meergeld op, maar betreft een kostenpost die al jaren een tekort oplevert.

En dan terug naar Cultuur. Dit levert de stad al jaren miljoenen op, maar wordt gezien als een onkostenpost waar men snel met name op de subsidies wil bezuinigen. Kortom, ook (of moeten we zeggen “vanzelfsprekend”) met dit nieuwe zakelijke college worden er bij Cultuur & Kunst niet gekeken naar de zakelijke kansen, maar wordt het weggezet als een geld verkwanselende hobby. Er wordt zelfs niet met de betrokken organisaties overlegd!

 

Heel slim wordt de discussie ook gericht op dat ene zinnetje: bezuinigen op subsidies. Verenigingen zouden eens eindelijk moeten leren hun eigen broek op te houden. Zouden eindelijk eens moeten leren om niet bij elk verzinsel weer de hand op te houden bij de overheid voor alweer een zak vol met geld. Echter, met deze gedachtegang doe je de organisaties, de beoefenaars van kunst en cultuur en de vele, vele vrijwilligers toch echt tekort.

 

Maar toch, iets in mij zegt dat kunst & cultuur zelf toch ook wel een stapje verder kunnen gaan. Het was aan de ene kant imposant om te zien hoe de cultuurgelederen zich sloten bij het tonen van hun onrust over de toekomst. Mooi om te zien hoe ze gezamenlijk aan de noodbel trokken en dringend om overleg vroegen, opdat zij kunnen meedenken aan de mogelijkheden die kunst & cultuur voor de stad kunnen bieden. Maar ze kunnen nog meer doen.

 

Bergen op Zoom biedt een aantal massale cultuurevenementen. Grootse evenementen die een behoorlijke organisatie behoeven, die materialen en middelen verbruiken, alsmede financiële middelen. Daarnaast zijn er zoveel kleinere organisaties, clubjes, verenigingen, individuen, die hun inbreng ook aan die grotere evenementen leveren. Juist daar is het bruisend hart te vinden dat kunst & cultuur Bergen op Zoom kloppend houdt en de kweekvijver vormt voor zoveel meer. Geef hen allemaal nu eens een stem?

Wat dachten we van de opzet van één Bergse Kunst & Cultuurraad? Een orgaan waar de gemeente Bergen op Zoom niet omheen kan, een vaste partner voor de stad bij het bedenken, opzetten en uitvoeren van al die prachtige evenementen die de stad geld opbrengen. Een orgaan ook waar allerlei nu versnipperde diensten als administratie, beheer en communicatie door één loket bediend worden. Je praat hier over een professionaliseringsslag en een bezuiniging.

Je hoort nog wel eens van organisaties en de burger: ‘Wat een evenementen tegelijk, hadden ze dat niet beter in kunnen plannen?’ Met een centrale raad, kun je een meer overzichtelijke centrale planning opstellen. Kunnen partijen met elkaar in overleg, elkaar aanvullen en versterken als er gelijktijdige activiteiten gehouden worden.

 

In deze barre financiële tijden zou ik twee oproepen willen plaatsen:

 

De eerste is aan de politiek gericht: ‘Laat het besef tot je komen dat Kunst & Cultuur juist kansen biedt als het gaat om het toerisme. Het is niet slechts een hobby van een aantal mensen, het zijn tools om mensen naar onze stad te trekken en als stad geld te verdienen.

 

De tweede is gericht aan al die groepen Kunst & Cultuur die verantwoordelijk zijn voor de evenementen, de beoefenaars en de kruisbestuiving van zoveel verschillende aspecten. Vorm één gezicht, verzamel je in één orgaan dat de leidraad wordt voor al jullie activiteiten. Wees vertegenwoordigd in een raad die een vaste partner wordt bij de gemeente, ja zelfs de gehele Brabantse Wal. Zorg voor die centrale balie waar de kleinere clubjes ondersteund worden door de professionaliteit van de grotere organisaties, en door gezamenlijk een aantal taken te verdelen kun je wellicht zelf op een aantal zaken bezuinigen. Je hoeft het wiel dan immers niet twee keer uit te vinden en het geld niet langer twee keer uit te geven.

 

Ik zou willen besluiten met de woorden”

 

Bergse Cultuur & Kunst bieden fantastische kansen. Wat zou Bergen op Zoom zijn zonder die Kunst & Cultuur? 

Wat dacht je van een feestje.... zoals in mei 2019 met Proefmei?