All you need....

Het is romantisch om tegen je geliefde te zeggen dat hij of zij jou aanvult. Maar hoe zit dat met zakelijke relaties of relaties tussen overheid en bedrijfsleven? Zeg je dat wel over elkaar? Of is dat not done? In dit artikel doen we dat gerust want Protix, het innovatieve agritechbedrijf en Het Werkgevers Servicepunt (WSP) vonden elkaar. En hoe! Kort door de bocht: Protix zocht personeel en het WSP had kandidaten die er graag personeel wilde worden. Liefde moet van twee kanten komen. Die kwam, is er nog steeds én heeft alles in zich om uit te groeien tot een succesvolle duurzame relatie. All You Need!

Op de Brabantse Wal

Het Werkgevers Servicepunt West-Brabant is een samenwerking tussen het UWV, ISD Brabantse Wal, het SROI-punt, (social return on investment) WVS en Samen in de Regio. Zij hebben de handen ineengeslagen om vacatures te vervullen met geschikte kandidaten, werkzoekenden, uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Het Werkcentrum organiseert sollicitatietrainingen en evenementen zoals workshops, speedmeets, werkbeurzen en uitzendpleinen. De medewerkers hebben veel expertise over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, stageplaatsen, subsidieregelingen, garantiebanen en testen.

Opsteker werkgelegenheid

Protix was al gevestigd in Dongen maar Koning Willem Alexander en minister Schouten opende op 11 juni 2019 een tweede duurzame high tech fabriek in Bergen op Zoom. Met 80 tot 100 banen in het verschiet een behoorlijke opsteker voor de werkgelegenheid op de Brabantse Wal. Reden te meer om de samenwerking met het WSP aan te gaan. Judith Gijzen, van het UWV over de aanpak: “Samen met collega Hans Verdult, werkgeversadviseur van ISD Brabantse Wal, adviseren wij Protix over de invulling van vacatures met kandidaten die wij ondersteunen. Wij gaan met hen in gesprek en kijken wat er past binnen de organisatie, stellen mensen voor en adviseren over de regelingen en begeleidingsmogelijkheden. We monitoren de duurzaamheid van de plaatsingen.”

Mijn bedrijf

Nog voor de opstart werd een wervings- en promotiecampagne uitgerold met o.a. een voorlichtingsronde op het WSP. Deze trok ruim 100 bezoekers uit de regio. Judith Gijzen: “Dat waren werkzoekenden van UWV en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal. Leerwerkbedrijf WVS en het Leerwerkloket zijn ook betrokken. De hele keten van het regionale WSP was - en is nog steeds- heel actief om te voldoen aan de vraag naar personeel. Zelfs in de (op)bouwfase gingen kandidaten van start om letterlijk mee te bouwen aan het bedrijf. Bijvoorbeeld met de inrichting van de magazijnen.” Hans Verdult herinnert zich de opening nog goed: “Het bijzondere was dat wij als VIP-gasten aanwezig waren bij de opening. Nog mooier was de aanwezigheid van het voltallige personeel. Je zag hoe trots zij op hun bedrijf zijn. Dat straalde ervan af. Ik zag en sprak medewerkers die voorheen een uitkering hadden en die nu feestelijk, in pak, rondlopen. Een van hen zei me: ‘leuk jou nu eens hier te ontmoeten, hier in mijn bedrijf’.”

Mix van mensen

Op het WSP ervaren ze de samenwerking met Protix als zeer plezierig. Dat gevoel is wederzijds. Bas Jurgens, Chief Operation Officer: “Het is heel fijn samenwerken met het WSP. Ze zijn heel betrokken en begrijpen goed wat wij nodig hebben. De lijntjes zijn kort en met hun hulp hebben we al veel nieuwe collega’s kunnen verwelkomen.” Wat Protix bijzonder maakt is de ruimdenkendheid, openheid en flexibiliteit bij het aannemen van kandidaten. Judith Gijzen: “De mix van mensen die er vanaf de start aan de slag gingen, is uniek én Protix laat het duurzaam werken! Zij kijken en denken verder en gaan uit van het positieve! Persoonlijke groei op maat: wat heb je nodig om te groeien en waarin wil je groeien. Wat het extra sterk maakt, is dat alle kandidaten vanaf de start van de fabriek volledig betrokken zijn bij de ontwikkelingen. Dit heeft het verantwoordelijkheidsgevoel dat onze kandidaten al hadden, alleen nog maar heeft versterkt.”

Duurzaam en gezond

Agritechbedrijf Protix maakt circulaire, natuurlijke en duurzame ingrediënten van insecten. Plantaardige reststromen van voedingsbedrijven uit de omgeving worden als voer voor insecten. De insecten zijn vervolgens hoogwaardige voedingsbronnen in voeders voor vissen, kippen, biggen en andere dieren. Eigenlijk net zoals in de natuur. Op deze manier sluit Protix de voedselkringloop. Voedselresten worden hergebruikt en teruggebracht in de voedselketen op een hoogwaardige, voedselveilige manier, een echt circulair systeem. Protix draagt daarmee bij aan een voedselsysteem dat weer in balans is met de natuur.

Protix zoekt

De insectenkweker beschikt over behoorlijk wat innovatieve competenties gezien de wijze waarop wordt omgegaan met de Coronacrisis. Protix denkt in mogelijkheden. De 1,5 meter afstand is geen sta-in-de-weg. Het is een gegeven waarmee je leert om te gaan. Doe je dat handig, dan biedt zo’n crisis kansen die zich vertalen in vacatures. Protix is zeer op zoek naar nieuwe collega’s met name voor Engineering en Operations, bijv. Operators met ervaring binnen food/feedprocessen, en ook naar nieuwe krachten voor de Maintenance afdeling.

Kijk op: https://protix.recruitee.com/  . www.werkcentrumbrabantsewal.nl