Bravis stuurde ons weer twee berichten:

Wijziging samenstelling Raad van Toezicht Bravis ziekenhuis 

De samenstelling van de Raad van Toezicht van het Bravis ziekenhuis wordt per 1 augustus 2020 gewijzigd. De heren Mr. B.J.M.P (Boudewijn) Cremers, advocaat bij Van Iersel Luchtma advocaten te Breda en drs. M. (Michel) Hofman MSc, CIO van Isala Klinieken in Zwolle treden toe als nieuwe leden. De heer Cremers gaat de vacature met het juridisch profiel vervullen en de heer Hofman de vacature met het ICT profiel.  

Op 1 januari 2021 zal ook de heer drs. J.C. (Charles) van Wettum, bestuurder/rector van het Jan Tinbergen College in Roosendaal, school voor mavo, havo en (tweetalig) vwo toetreden als nieuw lid, als gevolg van de vacature door het aflopen van de benoemingstermijn van mevrouw prof.dr. M.C.E. van Dam-Mieras. De heer Van Wettum zal de vacature met het profiel kwaliteitsmanagement en patiëntveiligheid gaan vervullen.   

Michel Dutrée, voorzitter Raad van Toezicht: “Ik ben blij met de aanstelling van de drie nieuwe leden. Hun ervaring en expertise zijn van grote toegevoegde waarde binnen onze huidige Raad van Toezicht. Met het invullen van deze vacatures is de Raad van Toezicht weer op volle sterkte.”  

De Raad is zodanig samengesteld dat de leden gezamenlijk goed in staat zijn de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en tevens beschikt elk lid over specifieke deskundigheid op een of meer deelterreinen. 

 

Kunstmatige intelligentie in het Bravis ziekenhuis

De toekomst is sneller hier dan je denkt

In het Bravis ziekenhuis worden de eerste stappen gezet met kunstmatige intelligentie. Het ziekenhuis test momenteel slimme software van Aidoc dat afwijkingen als hersenbloedingen, fracturen en longembolie herkent en markeert. De software helpt artsen om de kleinste afwijkingen op te sporen. De uiteindelijke diagnose wordt nog altijd door de arts bepaald. 

Elmer Naaktgeboren is radioloog in het Bravis ziekenhuis en initiatiefnemer van dit project. “Twee jaar geleden kwam ik dit tegen op een congres en ik vond het meteen een mooie aanvulling op ons werk. Als mens ben je soms door emoties of vermoeidheid minder scherp, maar een computer presteert altijd hetzelfde: of het nu drie uur ’s nachts is of twee uur ’s middags.”

 

Vertrouwen  

Als het over de toekomst en kunstmatige intelligentie gaat, dan hebben veel mensen daar vaak een futuristisch beeld bij. Elmer: “Het mooie van deze software is dat deze heel praktisch en meteen te gebruiken is. We zetten hiermee mooie stappen op het gebied van innovatie en het helpt ons om ervaring op te doen met en vertrouwen te krijgen in kunstmatige intelligentie. Dat vertrouwen is een belangrijke basis als we dit in de toekomst willen door ontwikkelen: we moeten leren vertrouwen op de machines.”  

Het schrikbeeld van slimme computers die de wereld overnemen heeft Elmer niet. “Misschien dat technisch veel mogelijk is, maar ethisch moeten we daar keuzes in maken. De software die we nu gaan testen, helpt artsen om de kleinste afwijkingen op te sporen, maar de diagnose en vervolgstappen worden nog altijd door de arts zelf bepaald.” Ook in de toekomst ziet Elmer dit niet veranderen. Elmer: “ik verwacht dat een groot aantal onderzoeken straks niet meer door onszelf worden gedaan, maar dat slimme software dit overneemt. Als arts krijg je dan veel meer een consulterende functie bij afwijkende en bijzondere uitslagen.”

 

Privacy 

Een belangrijke voorwaarde in het gebruik van dit systeem  is de privacy van persoonsgegevens. Elmer: “De software is geen lerend systeem, maar beoordeelt de scans met een algoritme.”

 

Aidoc

De software die het Bravis ziekenhuis test is van het Israëlische softwarebedrijf Aidoc. Dit bedrijf stond in 2018 in de top 50 “Genius Compagnies 2018” van TIME magazine als één van de bedrijven die momenteel de toekomst uitvinden. 

De software van Aidoc wordt momenteel wereldwijd gebruikt. Het Bravis ziekenhuis is het eerste algemene ziekenhuis in Nederland dat de slimme software van Aidoc test en (bij positieve testresultaten) zal aankopen. 

Op de foto 

Elmer Naaktgeboren, radioloog in het Bravis ziekenhuis en initiatiefnemer van dit project.