Handhaven van hard varende bootjes heeft bij ons geen prioriteit”.  Ik knipperde even met de ogen, toen ik dit las.

Ja, het stond er toch echt, het was het antwoord van een van de woordvoerders van de stad Bergen op Zoom. Het antwoord op een melding van de wijkcommissie van de Bergse Plaat, waarbij men hun zorgen uit over het steeds drukker wordende binnenwater gedeelte van Bergen op Zoom. ‘Er is steeds drukker recreatieverkeer met zwemmers, surfers, “suppers” en dergelijke. Maar we kennen ook bootjes, bootjes die steeds vaker voor bijna incidenten zorgen omdat ze te hard varen’.  De Wijkcommissie wil een betere voorlichting van de gebruikers van de Binnenschelde, voorlichting en in het kielzog handhaving bij overtreding.  

De gemeente Bergen op Zoom wil meegaan in het stuk voorlichting, een goed idee volgens hen, maar handhaving heeft dus geen prioriteit. Hmm, ik bespeur hier een déja vu. 

Onlangs namelijk luidde Jacques Snepvangers namens Buurtpreventie Binnenstad Bergen op Zoom de noodklok: ‘Het is wachten tot het echt fout gaat, als er een ambulance nodig is en er niet door kan.’ 

Buurtpreventie en bewoners van de binnenstad meldden al lang de misstanden als het om foutparkeren gaat. Een bepaalde kliek mensen die hier woonachtig zijn of op een of andere bestemming moeten zijn, hebben klaarblijkelijk lak aan de regels en kwakken hun auto links en rechts aan de kant van de smalle straatjes in de binnenstad. Vaak is het dan heel lastig voor passanten om hun auto er tussendoor te laveren, wat moet dat inderdaad niet worden voor een ambulance of brandweerauto met haast? 

Daarnaast kennen we een aantal maaltijdbezorgers die brommers en auto’s lukraak parkeren waar ze maar willen. Ze staan dusdanig in de weg, er worden paaltjes aan de kant van de weg gezet om hen te ontmoedigen, ze parkeren hun auto’s gewoon er naast, waardoor de doorgang nog nauwer wordt.

Ook hier heeft de gemeente gezegd dat dit soort overlast geen prioriteit heeft. Er is immers in deze armlastige stad geen budget voor handhaving.  Uhmm, klinkt het u bekend in de oren omdat deze uitspraak een herhaling is van hetgeen er gezegd werd over handhaving van het verbod van vrachtverkeer in onze binnenstad en de binnenring? 

Weet je wat het ergste is van dit hele wanbeleid? Het wordt hardop geuit in persuitingen, in de krant en op andere media. Het wordt door onze gemeente dus keihard over de daken uitgeschreeuwd: ‘Mensen ga je gang, doe je ding, wij doen er toch niks aan.’ Steeds meer mensen lappen elke regel aan hun laars omdat ze weten dat er toch geen handhaving van regels plaatsvindt.

 

Geld, financiële tekorten, ontbrekende pecunia om de handhaving te betalen. Dat is de verklaring van ons (niet zo) zakelijke college. Wat een onzin!! Veel van de overtreders zijn notoire overtreders, bekende onverlaten die telkens weer blijk geven van het totaal negeren van de regels die voor ieder ander wel gelden. Deze eetgelegenheden met hun (vaak krakkemikkige) vehikels die moeten bezorgen, zijn bekend met naam en toenaam. Gooi ze op een royale bon, laat hun vehikels wegslepen en stel er een fraai prijskaartje op af. Zo betalen zij zelf de kosten van handhaving. Geen bonnetje van een luttele veertig euro, nee geef ze een boete van 1.500 euro. Dan pas voelen ze het in hun buidel, dan worden ook de handhavingskosten betaald.

Idem zo met de illegale vrachtwagens die het verbod negeren. Het feit dat het buitenlandse (Oostblok) chauffeurs zijn, geeft hen geen excuus om de regels, die voor anderen wel gelden, willens en wetens te overtreden. Hang een camera weg, en stuur de bekeuring naar het moederbedrijf.

 

Sja, handhaving heeft bij onze Bergse gemeente geen prioriteit. Of toch wel? 

Onlangs organiseerde een Bergse horecaondernemer een evenement met oude klassieke auto’s. Ze zouden vroeg op de zondagochtend verzamelen en voor de middag “afgeschoten” worden. Het was een zondagmiddag, dat er niets in de stad te doen was, dat je een kanon kon afschieten, het was leeg en verlaten. Toch meende Beheer vooraf handhavend op te treden. Ze dreigden de ondernemer met een torenhoge boete en onmiddellijke handhaving als de wagens niet in een legaal parkeervak zouden staan. Argument: levensgevaarlijke omstandigheden als ze wel langs de kant van de weg zouden staan.  Psstttt, het was een van de stilste zondagochtenden……

Een ander voorbeeld van onmiddellijke handhaving. Een ondernemer in de Bergse binnenstad had een drietal tafeltjes en een paar stoelen tegen de gevel van zijn pand staan. Het was 35+ Celsius en de klanten wilden deze zomeravond graag van een briesje genieten ter afkoeling. Een BOA buiten dienst, die met zijn vriendinnetje aan het paraderen was, besloot deze ondernemer aan te spreken (zeg maar te bedreigen met torenhoge boetes en afname van de vergunning) en stuurde de volgende ochtend een afvaardiging van Handhaving langs. 

Oh ja, alvast een waarschuwing aan alle gehandicapte medeburgers die binnenkort zeker te weten met een vorm van handhaving geconfronteerd worden. Vanaf 1 januari kunnen jullie nog slechts kosteloos parkeren in een parkeervak met het kenmerk “Gehandicapten parkeerplaats”. Op alle andere parkeerplaatsen moeten jullie voortaan ook gewoon de beurs trekken. En wees er maar zeker van dat hier WEL handhaving plaats vindt. Minder valide mensen, die een dergelijk bewijs ook achter de voorruit tonen, willen zo dicht mogelijk bij de plaats van bestemming parkeren. Dat is een noodzaak, anders komen ze nergens! Zij hebben niet de mogelijkheid om een stukje “om te lopen”.  Het gevolg is dat deze mensen er steeds minder op uit (kunnen) trekken, ze steeds meer aan huis gekluisterd zijn. Nou, dat is goed voor hun welzijn. Bedankt Bergen op Zoom voor alweer een beslissing die het totale gebrek aan medeleven en menselijkheid laat zien. Alsof de gehandicapten massaal alle Bergse parkeerplaatsen zouden inpikken, er niets meer voor de valide mensen overblijft. Hoe koud en kortzichtig kun je zijn bij een dergelijke maatregel.

 

Maar daar waar de Bergenaar, de toerist, de bewoner van de binnenstad echt last van heeft, daar kennen we geen prioriteit, daar is geen budget voor. Het getuigt van een college, dat steeds meer en vaker ongefundeerde en kortzichtige besluiten neemt.

Dus, notoire overtreders, illegaal vrachtverkeer, drugsrunnertjes, “Niet so Fast en vooral niet Furious” autoracertjes… Bergen op Zoom handhaaft niet, tenminste ze hebben geen geld er voor en het heeft geen prioriteit.  Dit kan toch niet waar zijn toch? Of is dit echt de nieuwe vrijhaven van ZuidWest Nederland? Of wel het Tombstone van Brabant?