En ja hoor, daar waren ze weer: de mensen van het Bergse zakelijke college.

 

De boodschap: we moeten bezuinigen dus we gaan kostenposten opruimen: Bergse gebouwen in de verkoop!!

Op zich kan ik het wel begrijpen. De gemeente Bergen op Zoom heeft een kleine 150 gebouwen in eigendom. Gebouwen die onderhouden moeten worden en dat kost geld. Geld dat men juist wil bezuinigen, zeker nu er een plan op tafel ligt dat versneld met de schuldenlast problematiek aan de gang gaat. Als je er met de bril van de VVD naar kijkt, is het allemaal logisch: ‘Bergen op Zoom geeft 16 miljoen uit aan cultuur waar andere gemeenten van vergelijkbare grootte het met de helft doen,’ aldus Rian Govers. 

Ook wordt er gekeken naar het eigen personeel. Het is wel vaker gezegd dat men eens kritisch naar het huidige personeelsbestand moet kijken. ‘Het is in Bergen op Zoom ook scheef gegroeid. Andere gemeenten hebben één persoon op een functie waar Bergen er wel drie heeft,’ stelt Aydin Akkaya van het GBWP. 

Volgen jullie het nog? Bergen op Zoom zit diep in de schulden. We hebben daarom momenteel een zakelijk college, met daarin een drietal “buitenstaanders”, dat het tij moet keren. Daarbij wordt natuurlijk naar de kosten gekeken, bezuinigingen zijn daarbij onvermijdbaar.

Maar als ik nu eens naar die bezuinigingen kijk, waarom brandt dan weer het woordje CULTUUR met hoofdletters op mijn netvlies? Nou, kijk eens naar de eerste panden die in de verkoop gaan: 

De Blokstallen, waar veel verenigingen in gevestigd zijn. Ons buitenstaanders collegelid Jacobs zegt hier over: ‘De huurinkomsten wegen niet op tegen de kosten van onder meer onderhoud.’ Daarbij geeft hij aan geen cijfers paraat te hebben. Het zou zeker achtmaal zo hoog liggen. Ook hoopt hij nog dat de verenigingen bij de nieuwe koper terecht kunnen. Jaja, hoe moeten die verenigingen dit kunnen betalen, meneer Jacobs? 

Hof van Ram te Halsteren, een monument nota bene. Ook hier hoopt meneer van der Velden dat Heemkundekring Halchterth daar mag blijven zitten van de nieuwe eigenaar. ‘Maar dat is geen voorwaarde.’ 

Dan hebben we nog de Stadsschuur, de monumentale molen de Twee Vrienden, de Synagoge. Die laatste is een museum en een eerbetoon aan zoveel leed en lijden door de geschiedenis heen. Het is gewoonweg erfgoed, en dan niet alleen qua gebouw!

Kijk dat een minigolfbaan verkocht wordt aan particulieren, dat kan ik nog volgen. Maar de meeste genoemde objecten hebben een directe link met Cultuur

Direct doorschakelen naar het personeelsbestand waar naar gekeken wordt; het betreft hier vooral de mensen die werken bij het Cultuurbedrijf. Voel je hem? Wordt er ook gekeken naar al die mensen die ingehuurd worden op het stadskantoor, zoals die tijdelijke zakelijke collegeleden die helemaal NIKS met Bergen op zoom hebben?

Waar zijn we in godsnaam mee bezig, we zijn heel de ziel en de identiteit van onze stad aan het slopen. Zijn eerst al de organisaties, verenigingen en vrijwilligers schandelijk geschoffeerd, nu gaat men aan de haal met historische panden, waar musea, kunst & cultuur in gevestigd zijn.

Ik wil graag de lijst zien met gemeentelijke gebouwen. Want zijn de nu genoemde 10 objecten echt de eerste die we moeten verkwanselen? Want dat is het. De projectmakelaars staan al klaar met kwijl op de kin. Hebben is hebben. Het kan zelfs financieel aantrekkelijk zijn om helemaal niks te doen, laat maar staan. Of anders is platgooien of onherkenbaar verbouwen het meest gangbaar. In ieder geval is het de volgende stap in de Bergse idioterie om de eigen identiteit totaal weg te smijten.

 

Een stapje in de geschiedenis: een aantal notabelen vonden het, gezien de sprong in de toekomst, noodzakelijk om al die ouwe zooi te slopen. Hadden we echter vandaag de dag de omwalling nog, dan was Bergen op Zoom als echte vestingstad een van DE trekpleisters van heel Nederland. Met de sloop van de stadswallen heeft Bergen op Zoom destijds een enorm potentieel aan inkomsten weggegooid.

Hebben we geleerd van deze les uit het verleden? Driewerf NEEN, we halen de ziel uit de cultuur & kunstbeleving in onze stad. We schofferen betrokken mensen, we ontnemen hen de huisvesting en we geven blijk van een totale desinteresse in de essentie en het hart van onze stad.

 

Daar ga ik mee in de uitspraak van Louis van der Kallen: ‘Ik mis de visie en de missie van dit college, wat en waar is de stip aan de horizon? Waar willen we naar toe met onze stad.’

Wederom blijkt namelijk uit het handelen van dit college dat het paniekvoetbal is. Het bezuinigen om te bezuinigen, alsof bezuinigingen het sleutelwoord is? Waarom is er geen visie waar onze stad over 10, 20, 30, 50 jaar moet staan? Waarom wordt er niet gewerkt aan een verdienmodel? We moeten als stad in staat zijn om extra inkomsten te genereren. Laten we daar eens met z’n allen naar kijken. Natuurlijk hoeft de gemeente niet alles te betalen, dat kan ook niet. Maar ga dan creatief in overleg met die cultuur & kunst organisaties, met al die vrijwilligers, met particuliere initiatieven. Zet samen die stip aan de horizon. En werk dan aan de noodzakelijke verbeteringen. En ja, daar horen ook bezuinigingen bij, maar wel als onderdeel van het gehele plaatje.

 

Met het slopen van de Kunst- en Cultuur sector qua infrastructuur en organisaties / mensen, doe je een directe aanval op de toeristensector in onze stad. Onze stad zal nooit een industriële stad worden, ook geen land- en tuinbouw oord. Kenniscentrum, diensten en toerisme, daar hebben we de mogelijkheden om op in te zetten. Maar ja, daar moet je wel een visie voor hebben, moet je meer kijken naar mogelijkheden dan slechts het wegsnijden van "kosten". En let op, als Bergen op Zoom, door toedoen van dit college, verwordt tot een slapend klein provinciestadje, dan zal het zijn toeristen status verliezen. Horeca en winkels zullen omvallen, en al die mensen zullen bij de gemeentekas aankloppen voor uitkeringsgelden. Zullen we eens gaan tellen hoe hard die teller oploopt? Dan donder je net zo hard terug in die schuldenkuil, die men nu claimt te willen dempen. Zullen we eens kijken hoeveel mensen weghollen uit dit verworden gat, waarna ook alle mogelijke investeerders en bedrijven andere oorden zoeken?

 

Kortom, dit is een oproep aan het college van Bergen op Zoom: werk aan een echt plan voor de toekomst. Betrek daar alle partijen bij, en dan bedoel ik niet alleen de politieke partijen. We zijn als stad rijk aan initiatiefrijke en creatieve mensen. En als onderdeel van dat plannen bezuinigingen bepaald worden, dan is dat een logisch onderdeel. 

In plaats van nu, dat de bezuinigingen louter het plan zijn. Wat dat betreft, neem afscheid van onze “buitenstaanders” in het college. Het zijn dure posten, met weinig tot geen empathie en gevoel voor onze stad zelf.  En tot nu toe, blijkens, weinig tot geen toegevoegde waarde aan onze stad.

Enne.... nog wat. Er wordt zo hard geroepen over het belang van de Brabantse Wal..   Hou dan eens op met dat gemeentenavelstaren en maak daar eens echt gebruik van. We bevechten immers allemaal dezelfde demonen.

 

Het kan nog, we kunnen onze stad redden, als we maar met visie deze taak aanvangen in plaats van het rücksichtslose en bekrompen paniekvoetbal van de ouderwetse boekhouder.

 

Of zullen we de Peperbus ook maar gelijk verkopen om er een supermarkt in te huisvesten, en dan ook gelijk maar de Grote Markt in de deal gooien, zodat we vakantiehuisjes op kunnen bouwen?

Ik kan het niet laten om weer eens terug te kijken op die prachtige Cultuur & Kunst die onze stad rijk is.