Stichting Vastenavend lat on nou al 't nuuwe Veldteke zien:

NL

Het veldteken van 2021 bestaat uit een prinsenkroontje, in de vorm van een bloem, omgeven door bladloof. Op de voet van het veldteken staan traditiegetrouw het jaartal en het omgekeerde stadswapen van Bergen op Zoom. Het veldteken verbeeldt het motto van 2021 (Me bloeie wir op!) en verwijst naar een nieuwe Prins. Het ontwerp legt ook een link naar de coronapandemie, die de wereld en daarmee ook ’t Krabbegat in zijn greep houdt. “Corona” betekent “kroon”.

Het prinsenkroontje in het ontwerp verwijst daarmee ook naar corona. Deze verwijzing is bedoeld om de historische betekenis van de pandemie te benadrukken en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Want het is voor het eerst sinds 1953 dat Vastenavend op een heel andere manier zal worden gevierd dan we normaal gewend zijn.

 

B

‘t Veldteke van 2021 besta d’uit ‘n prinsekròòntje, in de vorrem van ‘n blom, mè bladlòòf d’r om’één. Onderaan op ‘t veldteke sta net as anders ‘t jaartal en ‘t ouwe stadswape van Berrege, op z’n kop. ‘t Veldteke stel ‘t motto voor van 2021 (Me bloeie wir op!) en verwijs medéén nar ‘n nuuwe n’Òòg’eid. ‘t Ontwerrep leg ok ‘n link nar de coronapandemie, die éél de wereld, en dus ok ’t Krabbegat, in zijn gréép ouwt. “Corona” beteke’t “kròòn”. ‘t Prinsekròòntje in ‘t ontwerrep verwijst dèèr dus ok naar.

Da’s dan bedoeld om d’iestoriese betekenis van de pandemie te benadrukke en de gevollege dèèrvan vor alle mense. Want ‘t is vor ‘t eerst sins 1953 datte Vastenavend op ‘n éél andere menier zal worre ge’ouwe dan damme eigelek gewòòn zijn.