Stichting Vastenavend weet osn weer van alles over de ICB en zelfs de schooibrief te vertellen:

Persbericht ICB Incassoburgerij Stichting Vastenavend 2021 

 

(NL): Virus, avondklok of hondeweer...  Niets of niemand kan de ICB'ers thuis houden. Ze mogen immers tòch op pad om de schooibrief te bezorgen. Binnenkort ontvangt u die in uw brievenbus! Wat er in die brief staat? Aan één kant, wat u al wist: dat Vastenavond er dit jaar helaas wat anders uit zal gaan zien. Mar óók dat we met z’n allen onze best doen om er toch wat van te maken. Ongecompliceerde leut in het leven en saamhorigheid in het Krabbegat! En… dat uw financiële bijdrage ook dit jaar, juist dit jaar, van groot belang is. Maar dat de ICB’ers niet deur-aan-deur mogen komen schooien en dat we dus hopen dat u uw bijdrage zou willen overmaken per bank. Hoe dat moet? Tja, da staat in die brief! Hou die mannen en vrouwen van de ICB dus maar goed in de gaten. Ze komen trouwens ook nog bij u langs om de Vastenavondkrant te bezorgen. Virus, avondklok of hondeweer: niemand houdt ze tegen!

[B]: Vieres, avendklok of bamesweer... Niks leg t'r in de pad, om de ICB'ers tuis t'ouwe. Ze magge n'ommes tòch op sjouw om de schooibrief te bezurrege. Binnekort kreddem in oew brievebus! Watter in die brief staat? Aan één kant, wagge al wist: datte Vastenavend d’r van ‘t jaar eelaas wa d’anders uit zal gaan zien. Mar òk damme messenalle ons best doen om d’r tòch wa van te make. Ongekompliseerde leut in ‘t leve en saam’oreg’eid in ‘t Krabbegat! En… da d’oew finansjele bijdrage ok van ‘t jaar, juist van ‘t jaar, van gròòt belang is. Mar datte ICB’ers nie deur-aandeur magge komme schooie en damme dus ‘ope dagge oew bijdrage zou wille n’overmake per bank. Oeta mot? Tja, da sta d’in die brief! Ouw die manne en vrouwe van de ICB dus mar goed in de gate. Ze komme trouwes ok nog bij oe lengst om de Vastenavendkrant te bezorrege. Vieres, avendklok of bameswe er: ginniemand ouw ze tege

 

Krabbegat, jannewarie 2021

BESTE KRABBE, ME BLOEIE WIR OP!

Want zowas ‘t stad’uis ons al onderde jare vertelt, komme me duuzend gevare tebove. Ok al zitte me middenin ‘n wereldwij’e corona-kriezes, ok al zitte me mette geméénte finansjeel aan de grond: ‘t is tóch ellek jaar wir Vastenavend! ‘t Bloeisezoen van ons féést zal ’r van ‘t jaar wel anders uit gaan zien. Van gròòte evenemente en van kefeebezoek zal nie veul terecht komme. Mar meej afgelòòpe ellef-ellef edde meschient al kenne zien damme ons best doen om d’r toch wa van te make!

Me zette de blomme buite, ok al motte me binne blijve. Deels doen me da vieja radiejo en tillevizie, of vieja internet. En zo prebere me d’r mè mekare vor te zurrege da d’t wezeleke van ons vastenavendféést fier en onvergetelek opbloeit en overend bleft. Watta wezeleke n’is? Ongekompliseerde leut in ‘t leve en saam’oreg’eid in ‘t Krabbegat! En da doen me eigelek altijd al binne de mogelek’ede die of datter zijn.

Omda mè zo’n nuuwe menier van Vastenavend ouwe wir éél andere aanzienleke koste gemoeid zijn, is oew finansjele bijdrage van gròòt belang. En da breng d’ons bedéén op ‘n andere n’uitdaging. Want uis-aan-uis komme schooie val ók nog nie mee mette ‘uidege corona-richtlijne en aangepaste regels. De ICB’ers zijn al bij oe lengst gewist om deze brief te bezurrege. En ze komme nòg ‘n keer mette Vastenavendkrant (die kredde éémaal vor niks). En nouw ope wij dagg’oew finansjele bijdrage digitaal zou wille doen. Da ken gewòòn deur ‘t over te make naar bankrekening NL 91 INGB 0008 4030 44 t.n.v. Stichting Inzameling Prijzengeld Vastenavend Optocht. Mar nog veul gemakkeleker kende da doen mette QR-code. 

AGGE MAR LEUT ET, EN GEZOND BLEFT!

Incasso Burgerij Stichting Vastenavend ALLE OPBRENGSTEN ZIJN TEN GUNSTE VAN DE BERGSE VASTENAVEND

Vor meer informasie: www.stichtingvastenavend.nl 

Bergen op Zoom, januari 2021

BESTE KRABBEN, WIJ BLOEIEN WEER OP!

Want zoals het stadhuis ons al honderden jaren vertelt, komen we duizend gevaren te boven. Ook al zitten we middenin een wereldwijde corona-crisis, ook al zitten we met de gemeente financieel aan de grond: het is tóch ieder jaar  weer vastenavond! Het bloeiseizoen van ons feest zal er dit jaar wel anders uit gaan zien. Van grote evenementen en van cafébezoek zal niet veel terecht komen. Maar afgelopen 11 november heeft u wellicht al kunnen zien dat wij ons best doen om er toch wat van te maken! We zetten de bloemetjes buiten, ook al moeten we binnen blijven. Deels doen we dat via radio en televisie, of via internet. En zo proberen we er samen voor te zorgen dat het wezenlijke van ons vastenavondfeest fier en onvergetelijk opbloeit en overeind blijft. Wat dat wezenlijke is? Ongecompliceerd plezier in het leven en saamhorigheid in Bergen op Zoom! En dat doen we eigenlijk altijd al binnen de mogelijkheden die er zijn. Omdat met zo’n nieuwe manier van vastenavond vieren weer heel andere aanzienlijke kosten gemoeid zijn, is uw financiële bijdrage van groot belang. En dat brengt ons gelijk op een andere uitdaging. Want huis-aan-huis komen collecteren valt ook nog niet mee met de huidige corona-richtlijnen en aangepaste regels.

De ICB’ers zijn al bij u langs geweest om deze brief te bezorgen. En ze komen nòg een keer met de Vastenavendkrant (die ontvangt u geheel kosteloos). En nu hopen wij dat u uw financiële bijdrage digitaal zou willen doen. Dat kan gewoon door het over te maken naar bankrekening NL 91 INGB 0008 4030 44 t.n.v. Stichting Inzameling Prijzengeld Vastenavend Optocht. Maar nog veel gemakkelijker kunt u dat doen met de QR-code. 

“AGGE MAR LEUT ET” EN ALS U MAAR GEZOND BLIJFT!

Voor meer informatie: www.stichtingvastenavend.nl