De redactie: Onlangs wisten wij van BoZinBeeld.nl al de hand te leggen op de eerste notulen van wat een nieuwe Bergse politieke partij leek.....

We hebben er zelfs een heel artikel aangewijd: https://www.bozinbeeld.nl/6465-waait-er-een-nieuwe-wind-aan-het-bergse-politieke-firmament

Vandaag werden we uit verschillende delen van de stad getipt; er was een obscuur otooke dat telkens voor een horecagelegenheid stopte, om deze vervolgens op de gevoelige plaat vast te leggen. Wij vroegen ons al af wat dit te betekenen had en waarschuwden al onze verslaggevers en aspirant-journalisten om alert te blijven.  En ja hoor, een van onze meest door het gerstenat gewassen medewerker wist de hand te leggen op nieuwe papieren die van De Nuuwe Pertij afkomstig bleken. We willen jullie de inhoud dan ook niet ontzeggen:

'Beste Marius,

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen, waarbij we bedolven worden onder de mega vele reacties en de aanmeldingen als lid op onze poletieke pertij, moeten we een heus pertijkegressss gaan organiseren. We hebben het er al over gehad wat we gaan brengen. Maar grote vraag is WAAR gaan we dit organiseren. Om de mogelijkheden eens goed in kaart te brengen, heb ik het op me genomen om deze 's te inventariseren. Uiteindelijk kwam ik tot dees kortlijssie:

Grandcafé De Grote Slok

Dees deur Ad en Monique uitgebate kefee is presiess wa Berrege gróót makt as Kefeejestad. Zekers nou ze 'n hele nuuwe Berregse wand ebbe gecreejeerd. Ge mottoch wa, zeeje ze mijn toen ik effe lengst liep.  T'is al vanouds 'n stikstééngèf leutig kefee waar ge nog 'n pratje op 't biljart ken ouwe. T'is ok gelege aan 'n verkeerslouw stratje, ge mot allenig uitkijke vor rolstoelers, nie-afstap-fietsers en snelwandelèèrsters mee botschappetasse. Mar verde lijke 't mijn zekers 'n goeie opsie waar ge nog intieme vergaderinge ken ouwe in 't zaaltje achterin. Ëél belangrijk, ze tappe iero 'n goei glas bier, agge wul meer as eene!

Café De Saeck

Dees 'oekkefee biedt oe zicht naar verschillende strate. Da's goed om te kennen zien oeveul leeje of aspirantleeje d'r nog aankomme, of datter knokploege van andere poletieke beweginge van zins zijn ons kegress te versjittere.

Lieve en Herman kenne 't klappe van de zweep asset ga om 't orgaannieseere van venalles en nog wa. Ze zitte tegeswoordig in de winkel van Kosterdeij... mar da sta stikstéénvol mee spullekes.  De Saeck ok trouwes. Dus worre't moeieluk om iero 't kegress t'ouwe.

Schenklokaal Prins Heerlijk

Harold en Annemarie  wete hoe ze 'n feesje motte bouwe. Z'ebbe ok 'n poodiejum voorin de kroeg waar me ons pratje kenne 'ouwe. Amme dan omkijke, ebbe me 'n stikstééngèf uitzicht op de Peperbus. Da d'inspiereert. Waddok inspireer is 't feit da dees kefee een echt schenklokaal is. Voor de rooje draad in ons Pertijpregramma, het ons laven aan gerstenat, is da dus een lekaassie die psies ons tééma vang. Ik zijn 'r al 's meer gewist en wa mijn zo aansprik, is 't feit dat Harold en  Annemarie wete oesse de tijd kenne uitzette... Ik zat er vroeg in de n'avend, en inneens toen ik buite kwam was 't in de andere ochtens, was 't zonneke al wakker en zo eveneens de vogeltjes.   Oplette dus, as me ier 't pertijkegresss gaan 'ouwe, motte me extra sprekers en bespreekpunte invoere.  Ok ons budget motte me wa ver'òòge zoda me de n'ééle tijd onze gerstenatjes kenne blijve bestelle.

Rock & Blues Café Die Twee 

Richard , Rens en Liesbeth bestiere dees stikstééngezellige kefee. Marius, iero kende geniete van 'òògstaande meziek, psies in ons straatje. Of dadde nou het gouwe gerstenat uit 'n fleske of 'n glaske wul drinke, 't ken ier ammaal. Bovendien wete zullie oesse motte orgaanniesere. Wa dochte van een barbeknoei buite, 'n treeler mee 'n stikgève band live?  Me kenne da pleintje dèèro ok schoonvege zodamme meer pertijleeje 'n plekske kenne bieje. Dees is ok zeker dus 'n kandiedaatlekaassie.

Café Krijnen 

Meddet Berregse ge'alte zit 't wel snor in deze kroeg. Marloes Krijne wit d'r gaste te laave mee 'n vaardig getapt glaske gerstenat, 'n n'apke en 'n boel gezellig'eid. Ondertusse wit éél Berrege deze kroeg te vinde, en ge merkta voral vrijdags as de mense van d'r werrek komme en 't wiekent in wulle luie. Marius, diddis nou wamme mee onze pertij bedoele amme 't over 'n stamkroeg ebbe. Me motte oppasse datte toegang tot dees leegendaariesse Berregse kefee bewaakt blef. Ok zeker 'n kandidaat vor ons kegresss.

Café De Kaai 

Niek Bruijs en Nancy van der Sande durfde het aan zeg, midde in deze stikstéénmoeielukke peeriejode 'n kefee beginne. K'eb stiekem deur de raame gegluurd en dees ziet'r merakels stikstééngèf uit or Marius. Alles fris en schòòn, en een ruime bar om aan te 'ange. Ok zeker plek om een klein poodiejumke weg te zette waar me n'ons pratje kenne 'ouwe.  Mesgient motte me n'en keer "voorkijke"en proeve netuurluk.

Don Camillo Bar 

Ok dees merakels leutig kefeeke ed 'n schitterend uitzicht op onze Peperbus. Met de gastvrijheid van Greet en Danny zit 't ok wel snor, evenas 't tempo waar ze de gerstenatjes aanvoere. Ge val iero nie dròòg or Marius. Enne, ze n'ebbe ok nog 'n zaaltje achterin waar me stikstééngoed kenne vergadere, overlegge, praten en palavere ok nog. En addet goei weer is, gaan me gewòònweg in de tuin zitte. Asde duive mar nie in ons gerstenatje schijte. Zeker ok deze zaak op de kandidatelijst zette or.

Café De Markies 

Ilse en Walter weten wel oe dasse 'n feesje motte kreejeere. Addet mot spring Walter zellef achter z'n DieDjee-apperaat en breng gelijk de sfeer d'r'in. As de gelegen'eid d'r om vraag, late ze 'n n'éél tiem schòòne deernes aanrukke om t'ellepe mee 't uitreike van die gerstenatjes. Uhhh, vor de vrouwelukke pertijleeje, die liever iets anders wulle dan 'n gerstenatje.... iero bij De Markies ebbe ze 'n keur aan apperetiefkes, kokteels en en andere mengmiksdrankskes. Wa trouwes 'n voordéén vor ons is, Marius, me kenne zellefs uitwijke 't Beurspleintje op, 't mooiste pleintje van n'éél ons land, ja zellefs van n'eel de wereld!

't Provoosthuis 

Diddis wel 'n stateg plekske Marius. Alleenig motte me wel vor ellepers zoeke. Ommens, as na 't kegress deze of geen leeje 'n biete te diep in 't gerstenatpulleke gekeke n'ebbe, dan kukele ze perdoes van die trappekes af. En ik wit zeker damme dan in deeze tije 'n aanklacht of zo krijge.  Voordeel van 't Provoosthuis is dagge ier 'n pratje op verschillende biljarte ken 'ouwe. Of meerdere pratjes tegelijk. Enfin, d't kenne ier ok be'oorluk wa mense in.   Dus as de masse leeje zo blef groeie as nou 't geval is?

De Teerkamer 

Bij Leslie en Daphne komde zeker niks tekort. Bovendien kende ok bove iets orgaannieseere, mee zicht op de Mart en de Peperbus komme ok 'onze óóge niks tekort. Voordeel is dagge links ken en rechts ken agge binnen kom. Me motte dus goeie instructies geve aan onze leeje, anders kriejoel da deur 't ééle pand.  Mar, zeker 'n lekaassie mee mogeluk'eeje.

Café De Schorre en Café 't Slik, ofwel 't Slikpeleis in dees daage 

Kijk, diddis 'n zaak mee 'extra mogeluk'eeje. "t zijn om te beginnen twee kefees die mee mekare in verbinding staan. De eigenaare Marijke en Marijn ebbe 'n geweldg tiem zodamme nooit dròòg staan. Marius, een van de redene daddik dees een geweldige gelegen'eid vin, is 't feit dasse meerdere barre ebbe. Ge ken altijd en overal een nuuw glaske gerstenat bemachtige. Mee 'n eige achterterrein dasse in één beweging in 'n overkapte gigantiesse extra ruimte kenne verandere, beteken damme nog meer leeje kenne binnelate.

Zakvesttheater Het Zwijnshoofd 

Agge 't over 'n zaak mee h'extraas ed, dan is 't wel 't Zwijnshoofd. Z'ebbe zellefs een teejater achter de eigelukke kroeg. Da's nou 'n ruimte vor 'n 'eus pertijkegress. Wa dochte d'r van: aanmelde en verzamele in de kroeg, oew eerste pilske, om vervolleges naar de zaal te gaan waar 't pertijkegress plekvin?  En 't riekt ammaal naar ouwerwetse Berregse gezellig'eid. Mesgient toch 's mee Ria gaan prate Marius?

Theater Den Enghel 

Marius, bij de manne van Nuijten kenne me n'altijd terecht. Kees, Jos en Frank denke altijd mee en wadde ruimte en mogelijkheden, midden op de Mart? Mee 'n kroeg, 'n spiegelzaal en een heuse teejaterzaal kene me alle kanten op. Me krijge zellefs 'n n'éél poodiejum en ze ebbe ok zo'n spreek-ding-geval-stoel-statafel-geval. Meer kenne me eigeluk nie vrage, toch?

Theater De Maagd 

Over teejaters gesproke, wa denkte ier van? Kenne me gelijk ons punt make, da dees soort gebouwe nooit verkwanseld moge worre. Dus amme iero ons pertijkegress zouwe ouwe, zouemme wel 'n steetmunt zette. Misgient toch 's mee Cees Meijer cum suis prate. Ok wel 'n bietje 'n sjiekdefriemel gebouw, net as Theater Den Enghel. Mar wel tiepiesch Berregs. Zou al kippevel krijge amme ier 't podium oplòòpe om ons Pertij openingssteetmunt te make. Ziede ons al staan Marius?

Gebouw T

Amme 't dan toch ebbe over gebouwe verkwansele, Gebouw-T. Mar wel 'n prachtig poodiejum, licht- en geluidsinstellaassies om mee te knalle en zelfs een balkon mee eige bar. Ok iero 'n geweldige antréé voor aanvang van ons offiesjeele gedeelte. En dan een zaal waar me kenne knalle, inspiereere en uitlegge waar De Nuuwe Pertij vor sta. Mer mesgient ok wel gelijk de meediejaa uitnòòdege die ons pregramma integraal uitzende en versprije ok nog. Zo mar 'n ideeke or.

't Groot Arsenaal 

Marius, amme echt gròòt wulle uitpakke, dan kenne me vor 't Gròòt Arsenaal gaan. Da's dan éél veul ruimte, veul eige prieveej pekeerplekke en 'n staatege uitstraling, eentje mee kracht, wa d'ommens overéénekom mee de n'uitstraling van onze pertij. De verschillende ruimtes beteken ok damme vóór, achter, neffe en bove ok allerlei klinniks en wurreksjops kenne 'ouwe. Me kenne deez bombardeere tot ons Pertij 'uis. Da val vast te regele mee de femielie Nuijte. Ken ommens gin kwaad om éééél gròòt te denke, toch Marius?

De Grote Markt Bergen op Zoom

Amme dan toch uit of de dòòs ant denke zijn Marius, wa dochte van de gròòte mart. Plek zat om die ander'alleve meter in acht t'ouwe, volgestouwd mee kefeekes, dus me kenne altijd 'ons gerstenatje verkrijge. De Peperbus ken over ons wake en atte vorspellinge uit gaan komme, dan kennen die veule tienduuzende leeje en nog meer aspierantleeje, gemakkelijk deur onze verkeersregelèèrs begeleidt en gestuurd worre. Wa h'ekstra piesbakskes onderaan de 'òògstraat is da prebleem ok opgelost en me kenne vanaf 't bordes ons pratje doen. Kenne me gelijk 't stad'uis as kleedkamer gebruike.

Enfin Marius, me motte binnekort mar wir 's breenstorreme en overlegge. Asset konkreet wor, motte me mesgient wa h'eksperss d'r bij aale. Wa dochte van Enk Franke, Marijn van den Branden en ons Cootje Weezenbeek. Mesgien wa ouw-kasteleine as Toontje van Elzakkers of zo?  IK ga je binnekort ketakte.....

De groente, snietzels en tot pilske

 

Oew pertij genoot   Sonn

 

Tot zover de informatie die ons bereikte. Wij van BoZinBeeld.nl blijven bovenop deze zaak zitten.

Het lijkt serieus te worden met deze nieuwe politieke wind. Wat zal zo'n partijcongres inhouden? Het is wat landelijke partijen wel doen, maar zoiets heeft Bergen op Zoom nog nooit gezien in deze vorm. En als de signalen over de toestroom van leden klopt, zou deze Nuuwe Pertij binnenkort best wel eens veel politieke invloed in Bergen op Zoom kunnen gaan uitoefenen.

Wij houden u op de hoogte