Zoals u al heeft kunnen lezen valt in heel het Krabbegat vandaag, morgen, en de komende dagen de Schooibrief op de deurmat.

Misschien dat u hem al heeft ontvangen. In deze Schooibrief kunt u lezen dat de vrouwen en mannen van de ICB dit jaar alleen langs komen om die brief en de Vastenavendkrant te bezorgen. Omdat we alleen het leutvirus en geen ander virus door willen geven, vragen we vriendelijk om uw bijdrage via de bank te doen. U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op ons rekeningnummer. Helaas is de QR-code in de Schooibrief buiten gebruik geraakt. Mocht u toch van de QR-code gebruik willen maken om uw bijdrage over te maken, dan kunt u op onze website www.stichtingvastenavend.nl  bij NUUWS een nieuwe QR-code vinden. U kunt die QR-code gebruiken door met uw mobiele telefoon over de code te gaan. Vervolgens kunt u via de pagina van de ING-bank uw bijdrage overmaken. Heel veel dank en Agge mar Leut et!

Stichting Vastenavend. 

 

PERSBERICHT SGOOIBRIEF QR-CODE

Zowas dagge n’al eb kenne leze val in éél ‘t Krabbegat vandaag, morrege of in de komme’de dage de Sgooibrief op de deurmat. Meschient dagge ‘m swijle n’al et g’ad! In deze Sgooibrief kende leze da de vrouwe n’en manne van d’ICB dees jaar allééneg lengst kom me om dieje brief en de Vastenavendkrant te bezorrege. Omdamme alléén mar ’t leutvierus en gin ander vierus deur wille geve, vrage me n’oe om oew bijdrage vieja de bank te doen. Ge ken d’oew bijdrage rechstreeks over make op ons rekeningnummer of deur gebruik te make van de QR-kode in de Sgooibrief. Éélaas is de QR-kode in de brief buite gebruik gerakt. Om oe toch in de gelegen’eid te stelle ’n bijdrage te doen kende (op onze website www.stichtingvastenavend.nl  onder nuuws ’n nuuwe QR-kode vinde. Ge ken die kode gebruike deur mè d’n QR-scanner van owe mebiele tillefoon over de code te gaan, vervollegens kunde via die pagina van de ING bank oew bijdrage overmake.

Dagge bedankt zijt, da witte!