Het is wat, Covid-19 zorgt al zowat anderhalf jaar voor ontzettend lastige omstandigheden.

Voor de zorg waren het tropenmaanden, voor de burger ontstonden er mensonterende situaties en voor de ondernemer was het vaak puur overleven. Het virus was er, ontegenzeggelijk, en de maatregelen leidden vaak tot wanhoop en zelfs onbegrip.

Maar Bergen op Zoom heeft corona helemaal niet nodig om de Bergse ondernemers het leven zuur te maken. Wij hebben onze onfeilbare bureaucratie die daartoe een forse duit in het zakje doet. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de “Onder de luifelsessies” van Café De Saeck.

Dit café is gelegen aan de hoek van de Hoogstraat – Korte Bosstraat te Bergen op Zoom. Het is een erg geliefd initiatief dat in het verleden voor grote successen heeft gezorgd. Dus was het vanzelfsprekend voor Lieve en Herman om een vergunning aan te vragen om deze “Luifelsessies” ook dit jaar te mogen houden.

De gemeente was niet overtuigd en kwam met een aantal zeer plausibele bezwaren, zoals een verstopte doorgang op de stoepen omdat daar immers tafels zouden komen te staan. En dit nog wel op een drukbezochte doorgaande verkeersweg?

De Saeck gaf in hun weerwoord aan dat de Korte Bosstraat een 30 km weg is, dat er voor passanten altijd een deel van de stoep vrijgehouden werd en dat zelfs het terras aan de overkant er voor zou zorgen dat het publiek uit de weg van de straat zou blijven. Bovendien waren er nog wat maatregelen genomen om het verkeer te attenderen en om de bezorging van de klanten veilig te houden.

 

Dat kon de gemeente natuurlijk niet over haar kant laten gaan, want er verscheen wederom een tegenwoord: ‘U heeft geen terrasvergunning. U heeft toestemming gekregen om tijdelijk tijdens coronatijd wat tafeltjes aan de gevel van de Korte Bosstraat en op de parkeerplaats bij de Lindenbaan te plaatsen. Het is onwenselijk in het kader van de openbare orde en veiligheid nog meer bezoekers toe te laten. Ook zouden de stoepen tijdelijk onbereikbaar zijn voor voetgangers, wat de onveiligheid alleen maar vergroot.’

 

Wederom gaf de Saeck aan dat ze wel degelijk dus een tijdelijke goedkeuring voor het terras hadden en dat ze de doorloop van passanten vrij baan boden. Die stoepen blijven dus ten alle tijden toegankelijk. 

 

Hier even een nootje van de redactie: Al een hele poos wordt er geklaagd over restaurants die tijdens deze corona tijden een bezorgdiensten hanteren. Zij ploffen hun (meerdere per zaak) auto’s op de stoepen, zodat voetgangers echt over straat moeten. Kappers in de Bosstraat staan toe dat hun klandizie hun voitures ook links en rechts buiten de parkeervakken posteren. Maar als je dit meldt, wordt er geen actie ondernomen. Net voor de Potterstraat kunnen bewoners zelfs hun eigen terrein niet op, omdat er veelvuldig klanten of bezorgende auto’s de inrit blokkeren!

 

Maar hoor, de gemeente liet zich niet uit het veld slaan. Ze kwamen met een nieuw argument: ‘U heeft in uw e-mail van 21 juni gevraagd de kruising voor uw café af te laten sluiten. Dit is niet wenselijk, aangezien de af te sluiten wegen cruciaal zijn voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de hulpdiensten. Bovendien is de afsluiting (er moet dan bij de kruising Van Dedemstraat – Antwerpsestraat – Auvergnestraat - Bosstraat al omgeleid worden) niet proportioneel in relatie tot het te houden evenement.’

 

Als de ondernemers van De Saeck klompen hadden gehad, waren ze allang gebroken. Ze hadden nooit gevraagd om de afsluiting van het kruispunt! 

In een telefonisch gesprek met de betreffende ambtenaar kwam ook de “verstopping” van de vier parkeervakken aan de orde.  Maar in dat gedeelte Korte Bosstraat zijn helemaal geen parkeervakken. ‘Wel waar, ik heb de tekening voor me.’ Iets verderop in het gesprek gaf de ambtenaar schoorvoetend toe dat ze dit gedeelte van Bergen op Zoom helemaal niet kende. 

 

De op en neer gaande berichten, het continue blijkgeven van het niet begrijpen van hetgeen de ondernemers van zins zijn te ondernemen, en het aangeven van standaard artikelen om alle plannen tegen te werken; het is bijna grappig als het niet zo triest was. Afsluiting van het kruispunt (iets dat overigens nooit aan de orde is geweest) zou funest zijn voor onder andere de scheepvaart. Ja, ik zie die grote containerschepen al door de Korte Bosstraat varen, maar dan moet er eerst wel hééél veel regen gevallen zijn en alles huizenhoog blank staan.

Nee, dit lijkt het afschepen van de burger. Zo in de trant van, we gooien er een aantal standaard artikelen tegen aan waar altijd wel iets in staat dat ons gelijk geeft. 

Een stad als Bergen op Zoom, een stad die moet opstaan uit een financieel gat van heb ik me jou daar, een stad die claimt zoveel mogelijk toeristen te willen binnenhalen, zou blij moeten zijn met de initiatieven die haar interessanter en “rijker” maken. 

Natuurlijk zijn er regels die nageleefd moeten worden. Maar ga zelf in gesprek met de ondernemers, zet er samen de schouders onder, om zo evenementen (binnen het kader van de regels) wel mogelijk te maken. Gun de ondernemer zijn ondernemerschap. Verschuil je niet langer achter een ellenlange papieren discussie waarmee je de burger onnodig frustreert!

 

Dit is een schoolvoorbeeld van bureaucratie dat leidt tot onbegrip van de burger, van de ondernemer, dat getuigt van incompetentie en arrogantie, en uiting geeft totaal geen gevoel te hebben met de stad Bergen op Zoom, haar inwoners en haar ondernemers.

Wanneer komen het stadsbestuur en haar lakeien nu eens uit hun ivoren bastion en krijgen ze werkelijk een gevoel voor de omgeving die zij pretenderen te besturen!