‘t Is féést, gròòt féést! En bij ’n bietje féést oor... kefettie!

Kleurege, danse’de, leutege kefettie! Want binne n’t 7x11 jubeleejem pregramma schenke me n’ok aandacht aan de verjaardag van één van onze vastenavend-iekone: Spuit 11. Di leve’dege brandweerwagetje besta marliefst 9x11 jaar.

Neeje, nie as Spuit 11, want dà wier t’ie pas in 1960. Mar onze orzinééle T-Ford brandweerwage is in 1923 gebouwd! Oe dan ok, reeje voor ’n féésje. En da féésje n’ope me te gaan ouwe n’op zondagmiddag 13 febrewarie in de binnestad van ’t Krabbegat. Op die dag zal t’r ’n leuteg defilee deur de strate trekke van antieke brandweerwages. Spuit-elleve n’uit andere plaatse, veul meziek en leutege dweilgroepe rij’e mee mè d’n zellefgebouwde Spuit 11. ’n Kleurrijke stoet mè d’n òòp pracht en praal vor de lief’ebber.

Mar ’n brandweerman of -vrouw die z’n eige n’n bietje seriejeus nimt, ouw van brandweerwedstrijde. En de manne van ons eigeste Spuit 11 zijn netuurlek de fiene-fleur, zeg mar gerust de elite-troepe onder de brandweermanne. Dèèrom dage me de deelneme’de dweilgroepe n’uit om d’r eige n’op d’r allerbest te late zien op ons speesjale Spuit 11 Storrembaan. ’n Spel van ek me jouw dèèr, waar allééneg d’allerbeste d’eindstréép zulle n’ale n’en kenne winne.

Over d’appeteejoze late me nòg niks los. Mar ge mot zeker komme kijke, want ’t wor ’n spektakel van jewelste: ’n gròòt Kefettie-Spektakel mè veul danse’de, kleurege, leutege kefettie. Amme zo’n bietje n’in de buurt van ’t Neuzebal zijn, zumme n’oe persies vertelle n’oe laat en waar dagge mot zijn om te komme kijke.

Oera vor Spuit 11, mar veral: Leve de Vastenavend!

[NL]

Het groot Spuit 11 Confetti-Spektakel.

Het is feest, groot feest! En bij een beetje feest hoort… confetti! Kleurige, dansende, leutige confetti. Want binnen het 7x11 jubileumprogramma schenken we ook aandacht aan de verjaardag van één van de iconen van onze Bergse Vastenavend: Spuit 11. Dit levendige brandweerwagentje bestaat maar liefst 9x11 jaar. Nee, niet als Spuit 11, dat werd hij pas in 1960. De originele T-Ford brandweerwagen is in 1923 gebouwd! Hoe dan ook, een reden voor een feestje. We hopen dat feestje te kunnen vieren op zondagmiddag 13 februari in de binnenstad van Bergen op Zoom. Op die dag zal er een leutig defilé van antieke brandweerwagens door de straten trekken. Spuit 11-en uit andere plaatsen, veel muziek en dweilgroepen rijden mee met een zelf gebouwde Spuit 11. Het wordt een kleurrijke stoet met veel pracht en praal voor  de liefhebbers.

Maar een beetje zichzelf respecterende brandweerman of - vrouw houdt van brandweerwedstrijden. En de mannen van onze eigen Spuit 11 zijn natuurlijk de fine-fleur, zeg maar gerust de elitetroepen onder de brandweermannen. Daarom dagen ze de deelnemende groepen uit om zich uit te leven op de speciale Spuit 11 Stormbaan. Een geweldig spel, waar alleen de allerbesten de eindstreep zullen halen. Over de apotheose laten we nog niets los. Dat zul je wel zien als je komt kijken. We kunnen verklappen dat het een flink spektakel zal worden: een groot Confetti-Spektakel met veel we meer informatie geven over het tijdstip en waar je kunt komen kijken.

Hoera voor Spuit 11, maar vooral: Leve de Vastenavend!