Elke maand van 2022 besteden wij aandacht van een molen aan de Brabantse Wal. Puur omdat de molen in werking en bij stilstand ons meer vertelt dan wat wij met zijn allen weten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat monumenten als molens van economische waarde zijn voor de directe omgeving, er wordt volop gerecreëerd en de huizenprijzen zijn er hoger. De Molenstichting Noord-Brabant maakt zich sterk voor de 131 molens in het Brabantse land. De provincie Noord-Brabant heeft al enige jaren een subsidie beschikbaar gesteld waar de stichting er zorg voor draagt dat dit evenredig goed verdeeld wordt over de Brabantse molens.

Behoud van erfgoed: In Brabant staan zo min of meer 131 molens. Want vergeleken met andere provincies zijn er hier veel slecht aan toe. Voor het behoud van ons culturele erfgoed zetten molenverenigingen en -stichtingen zich in met hart en ziel. Want molens symboliseren onze culturele identiteit. En daar mogen we best trots op zijn als Brabanders.

Wiekenstand: Noodweer op komst? De stand van de molenwieken word gebruikt om deze en allerlei andere informatie over te brengen. Bij blije, of juist droevige gebeurtenissen vertelde een molen aan omwonenden hoe de vlag erbij hing. Het gebruik van wiekenstanden is landelijk, maar de betekenis kan per regio verschillen.