12.5 jaar BoZinBeeld.nl ja inderdaad onze site bestaat al twaalfeneenhalf jaar!!

BoZinBeeld.nl is zo’n twaalfeneenhalf jaren geleden opgezet met een voor medialand nieuwe visie, waarbij het lokale / regionale nieuws de aandacht krijgt die het verdient; waarbij Nieuws eerst!! En niet geld eerst!!. De Brabantse Wal is een fantastische regio waar veel gebeurt, waar het borrelt & bruist, en vooral waar we trots op mogen zijn!  Al 12.5 jaar lang brengen we positief nieuws uit de regio en dit willen we dan ook graag voortzetten met nog meer enthousiasme en inzet. Zulks met een hernieuwde site: BrabantseWalinBeeld.nl.  Momenteel vormen we beetje bij beetje onze site om. Onze beheerder Walther Bogaers is al hard aan de slag. Je zult al wel een aantal nieuwe iconen (van de hand van Eric Ehlich) voorbij zien komen.

Bij alle activiteiten die wij in beeld brengen, zijn we gericht op een aantal uitgangspunten:

• Wij brengen positief, onderhoudend en informatief nieuws; daarbij vermijden we conflicten, nemen geen deel aan vetes en onderlinge meningsverschillen tussen individuele partijen of concurrenten, nemen indien van toepassing wel stelling tegen onwenselijke besluitvorming van overheidswege.

o Elke journalist / fotograaf houdt zich aan bovenstaande; bij onduidelijkheid zal het voltallige redactieteam een besluit nemen

• Wij zijn een organisatie op vrijwilligersbasis, er zit dan ook geen verdienmodel aan gekoppeld, sponsoring is gericht op het dekken van de kosten

Organisatiestructuur van BrabantseWalinBeeld.nl

Onderstaand organisatiemodel zal gedurende 2023 ingevuld worden, daarmee zal ook de structuur van de site zelf zijn vorm krijgen: 

Eigenaar en eindverantwoordelijke Sonn Franken

Backup eindverantwoordelijke Bastin van Elzakkers

Redactieteam:

Journalist / fotograaf Sonn Franken

Journalist / fotograaf Bastin van Elzakkers

Journalist / fotograaf Tineke van Loon / Dick Vermaas

Redacteur        Monique Boden

(er wordt naar uitbreiding gezocht voor Tholen, Steenbergen en Hoogerheide/Woensdrecht in de functies van journalist / fotograaf)

Administratie:

Post Sonn Franken

Agenda Grada Franken / Monique Boden

 

Bloggers:

Bastin van Elzakkers / Dick Vermaas / Tineke van Loon / Marc Kerkhofs / Henk Witjes / Sonn Franken  (er zitten nog meer bloggers in de pen)

Techniek:

Site beheerder Walther Bogaers / Vormgeving website Walther Bogaers

Vormgeving iconen:                    Eric Ehlich

 

Onze site is gebaseerd op diverse vastgelegde domeinnamen, die allen leiden naar de website www.brabantsewalinbeeld.nl: 

• www.bozinbeeld.nl 

• www.brabantsewalinbeeld.nl 

• www.westbrabantinbeeld.nl 

• www.zuidwestinbeeld.nl 

• www.markiezaatinbeeld.nl 

• www.vastenavendinbeeld.nl 

• www.sonninbeeld.nl 

 

 Allereerst kunnen we zeggen dat we met de site een portaalfunctie beogen, in eerste instantie gericht op de Brabantse Wal. Onze definitie betreft dan de volgende geografische doelgebieden:

• Gemeente Steenbergen

• Gemeente Tholen

• Gemeente Bergen op Zoom

• Gemeente Hoogerheide / Woensdrecht

We hebben het dan over nieuws en evenementen waarbij de gemeenschap aan bod komt:

o Individuele mensen

o Kunstenaars en artiesten

o Het bedrijfsleven

o Scholen, theaters, bibliotheken

o Gemeentelijke instanties en afdelingen

o Gemeentelijk nieuws

o Sportverenigingen, koren

o Etceteras

 

Als we puur kijken naar de onderwerpen zelf, en niet de geografische scheiding, komen we tot het volgende:

Nieuws en evenementen – Brabantse Wal:

o Steenbergen

o Tholen

o Bergen op Zoom

o Hoogerheide / Woensdrecht

Vehikel in Beeld – Nederland / België

o Betreft auto’s

o Betreft motoren

o Betreft brommers

Kunst & Cultuur in Beeld – Brabantse Wal

o Beeldende kunst

o Schilderen & Tekenen

o Muziek

o Theater

o Historie

o Etc.

Lezen & Schrijven in beeld – Nederlandstalig doelgebied

o Over boeken en lezen

o Over schrijvers, stromingen en schrijven

Vastenavend in Beeld – Brabantse Wal

o Dweilbands

o Bouwclubs

o Vastenavend stichtingen

o Mensen

o Horeca initiatieven

o Dit alles in: 

 Steenbergen

 Tholen

 Bergen op Zoom

 Hoogerheide / Woensdrecht

Bloggers

o Diversen

 

BrabantseWalinBeeld.nl staat voor plezier en kwaliteit, en dit willen we samen bereiken.

BrabantseWalinBeeld.nl Het portaal voor de Brabantse wal als het gaat om nieuws, beleving en passies. De regio in Woord & Beeld, door lokalen en voor lokalen. De site waar je steeds weer terugkeert.