Tijdens het 51ste Dweilbandfestival op zondag 19 februari is Greetje Dietvorst het gastjurylid.

Vastenavend, dweilen, muziek maken, optreden en dans zijn woorden die perfect bij Greetje passen. Als cultureel accountmanager bij het CKB is ze de verbinder tussen de vele culturele verenigingen die onze stad rijk zijn. Ze zorgt er onder andere voor dat de verschillende verenigingen met elkaar in contact kunnen komen om zo van elkaars kwaliteiten gebruik te kunnen maken en tot nog mooiere producties te komen.

Zelf is ze 10 jaar lang de vaste choreograaf geweest van de BOV en was ze lid van het artistiek team. Dat vindt ze nu welletjes, maar ze blijft nog steeds zeer actief voor het verenigingsleven in onze stad. Met haar ruime ervaring bij de BOV, stichting Sint-Nicolaas, haar dweilband La Belle Jans en het vastenavendmuziekplatform D’r zit meziek in, gaat ze als gastjury-lid onder andere letten op de artistieke invulling van de optredens, maar ze zal ook zeker haar vastenavendgevoel laten spreken.

Naast Greetje als gast-jurylid bestaat de vaste jury vanaf dit jaar uit voorzitter Frans Touw, Meike Warmoeskerken en Wouter van de Watering die de plaats van de afgetreden Cees Meijer zal gaan invullen. Als filmmaker en geboren en getogen Bergenaar en vastenavendvierder weet Wouter als geen ander hoe je je publiek kan pakken, vermaken en ontroeren.

Deze 4-koppige jury heeft komende zondag 19 februari in de Stoelemat de zware taak om de ruim 22 optredens vakkundig te beoordelen. Ook dit jaar zal er weer gestreden worden om de gewilde prijzen;

* De ‘peblieksprijs’ voor die band die bij het publiek het meest losmaakt.

* De ‘vernuuwingsprijs’ voor die band die echt iets verfrissend brengt, iets doet wat nooit eerder een dweilband heeft gedaan.

* De ‘meziekprijs’ de loftrompet voor die band die in alle facetten muzikaal de meeste indruk heeft gemaakt op de jury.

* De ‘sjoo-prijs’ voor die band die laat zien dat muziek en presentatie één zijn, het publiek komt oren en ogen tekort bij het optreden en tenslotte,

* De ‘worstprijs’ voor die band die van harte wordt aangemoedigd door te gaan op de ingeslagen weg.

De zaal van de Stoelemat gaat om 13.00 uur open en de apotheose met prijsuitreiking op de Grote Markt wordt verwacht rond 19.00 uur. Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar bij Boon’s Markt, Primera Zonneplein, Ambachtsbakker van Oers (Bergse Plaat), Bergse Dumphal en Dietvorst feestartikelen. Tevens zijn kaarten verkrijgbaar op Stichtingvastenavend.nl en (indien nog beschikbaar) aan de kassa van de Stoelemat.

BERREGS:

Greetje Dietvorst is gastzjurielid van ‘t 51ste Dweilbendfestival Tijdes ‘t 51ste Dweilbendfestival op zondag 19 febrewarie is Greetje Dietvorst ’t gastzjurielid. Vastenavend, dweile, muziek make, optreeje n’en dans zijn woorde die buitegewòòn bij Greetje passe. Als kultureel akkountmennezjer bij ’t CKB is ze de verbinder tusse de veule kulturele vereneginge die onze stad rijk zijn. Ze zurregt d’r onder andere voor datte verschillende vereneginge mè mekare in ketakt kenne komme om zo van mekaars kwaliteite gebruik te make n’en tot nog gèèvere preduksies te komme. Zellef is ze 10 jaar lang de vaste choreograaf gewist van de BOV en was ze lid van ’t artistiek tiem. Da vin ze nouw wel genogt, mar ze bleft nog steeds zeer aktief vor ’t verenegingsleve n’in onze stad. Mè d’aar ruime ervaring bij de BOV, stichting SintNikolaas, aar dweilbend La Belle Jans en ’t vastenavendmeziekplatforrem D’r zit meziek in, ga ze as gastzjurielid onder andere lette op d’artistieke invulling van d’optreejes, mar ze zal ok zeker aar vastenavendgevoel late spreke.

Neve Greetje as gastzjurielid besta de vaste zjurie vanaf dees jaar uit voorzitter Frans Touw, Meike Warmoeskerken en Wouter van de Watering, die de plek van d’afgetreeje Cees Meijer zal gaan opvollege. As fillemmaker en gebore n’en getoge Bergenèèr en vastenavendvierder wit Wouter as gin ander oe dagge ’t pebliek ken pakke, vermake n’en ontroere.

De 4-koppege zjurie et kommede zondag 19 febrewarie in de Stoelemat de zware taak om de ruim 22 optreejes vakkundeg te beoordele. Ok dees jaar zal t’r wir gestreeje worre n’om de gewilde prijze;

* De ‘peblieksprijs’ voor die bend die ’t meeste losmakt bij ‘t pebliek.

* De ‘vernuuwingsprijs’ voor die bend die echt wa verfrissend brengt, iets doe wa nooit eerder ‘n dweilbend et gedaan.

* De ‘meziekprijs’ de loftrompet voor diejen bend die in alle fasette muzekaal de meeste indruk et gemakt op de zjurie.

* De ‘sjoo-prijs’ voor die bend die lat zien da meziek en prissetasie één zijn, ‘t pebliek kom ore n’en òòge tekort bij ‘t optreeje n’en teslotte,

* De ‘worstprijs’ voor diejen bend die van arte wor d’aangemoedegd deur te gaan op de ingesloge weg.

De zaal van de Stoelemat ga d’om 13:00 uur ope n’en d’apetejose mette prijsuitreiking op de Gròòte Mart wor verwacht rond 19:00 uur. Kaarte à € 10,- zijn verkrijgbaar Boon’s Markt, Primera Zonneplein, Ambachtsbakker van Oers (Berregse Plaat), Bergse Dumphal en Dietvorst feestartikelen.

Teves de kaarte verkrijgbaar op Stichtingvastenavend.nl en (indien nog beschikbaar) aan de kassa van de Stoelemat.