Het is één jaar vóór het 75-jarig bestaan en dat verdient iets speciaals.

Er was veel te beleven zondagmiddag. Ik was reeds vroeg van huis gegaan want volgens de evenementenkalender was er voldoende te beleven.

De Sakko Cultuurprijs voor Kunsten en Letteren gaat dit jaar naar Els van Egeraat, illustratrice van ondermeer kinderboeken.  

Koos ziet Abraham.

Kunstforum wil haar vijfjarig bestaan niet onopgemerkt voorbij laten gaan en organiseert van 16 oktober tot 31 december een bijzondere expositie.

Een blik op de toekomst van ‘De Zeeland”. Zaterdagochtend om 11:00 uur werden de aanwezigen ingelicht over de stand van zaken met betrekking tot het in verval geraakte gebouw.