Eindelijk is het boek afgerond. Het schrijven was al een heel tijdje geleden klaar.

Maar Albert Hagenaars vertelde me:”Nu gaat het pas beginnen. Fase 1 is afgerond, fase 2 gaat nu beginnen”. Die tweede fase betekende een hele berg werk voor Albert zelf. Minutieus heeft hij pagina voor pagina doorgenomen en al zijn bevindingen op papier gezet. Zo trof ik om de paar dagen wel een rolletje a-viertjes met aantekeningen in mijn brievenbus. Het betekende dat ik weer aan de slag moest. Spelfouten moesten verbeterd worden, stijlfouten ook en bovendien had Albert de nodige vraagtekens gezet bij sommige passages. Ik leerde dat ik de vreemde neiging had om te pas en vooral te onpas het woord ‘eens’ te gebruiken. Ook begon ik een zin nog al eens met het woordje ‘En’ terwijl het daar helemaal geen functie had. Kortom, er was nog veel voor verbetering vatbaar. Zo werd het schaven en blokken, maar uiteindelijk had ik dan alle opmerkingen van Albert verwerkt. En nu kan ik met trots zeggen:”Het boek is klaar!”