Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom willen na jarenlange samenwerking fuseren tot één ziekenhuisorganisatie met twee hoofdlocaties met elk een eigen profiel. Op die manier kunnen patiënten in de regio Roosendaal - Bergen op Zoom blijven rekenen op een breed aanbod van ziekenhuiszorg van hoge kwaliteit. Door de fusie blijft het ziekenhuis ook een aantrekkelijke werkplek voor medisch specialisten en medewerkers. Hoewel de fusie niet is gericht op bezuinigingen, worden er ook voordelen behaald op het gebied van kosten en investeringen.

De kwaliteits- en volumenormen waaraan ziekenhuizen moeten voldoen worden steeds hoger. Voor middelgrote ziekenhuizen als het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis is het niet mogelijk om individueel te (blijven) voldoen aan alle normen. Dat kan wel als de ziekenhuizen samenwerken en fuseren, waarbij delen van de zorg worden geconcentreerd.

Voorlopig blijven de beide ziekenhuizen vanaf de huidige hoofdlocaties en buitenpoli's werken. Binnenkort wordt gestart met de concentratie van sommige behandelingen op één van de beide locaties. Hierbij geldt het uitgangspunt: 'dichtbij wat kan en centraal wat moet'. Het accent zal bij het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal komen te liggen op oncologie, oftewel de behandeling van kanker, en bij het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom op acute complexe zorg. Vrijwel alle patiënten in de regio Roosendaal - Bergen op Zoom kunnen binnen de wettelijk vastgestelde 45 minuten in het Lievensberg ziekenhuis zijn. Op langere termijn (streefdatum 2025) zal er een nieuw ziekenhuis met spoedeisende hulp, operatiekamers en intensive care worden gebouwd op een nog nader te bepalen locatie.

Het specialisme Chirurgie loopt landelijk voorop als het om nieuwe eisen en normen gaat. Daarom stopt het Franciscus Ziekenhuis in het najaar met operaties aan (slag)aderen en longen. Deze behandelingen vinden voortaan in het Lievensberg ziekenhuis plaats. De concentratie van borstkanker- en darmkankeroperaties zal na de fusie, of eerder als aangekondigde normen van kracht worden, liggen in het Franciscus Ziekenhuis. Verder komt er een gezamenlijk, nieuw te bouwen, moeder-en-kind centrum bij het Lievensberg ziekenhuis waar voortaan alle bevallingen zullen plaatsvinden en de zorg voor moeder en pasgeborene wordt ondergebracht. Dit centrum opent naar verwachting in 2014 zijn deuren. De poliklinieken, onderzoeksmogelijkheden, dagbehandeling en nazorg blijven in beide ziekenhuizen gehandhaafd.

Het voorgenomen fusiebesluit is goedgekeurd door de beide Raden van Toezicht en eind juli  voorgelegd aan de adviesorganen Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad van beide ziekenhuizen. In augustus worden de plannen voor reactie voorgelegd aan externe partijen zoals zorgverzekeraars, huisartsen, verloskundigen en gemeentes. In oktober willen de ziekenhuizen het fusievoornemen melden bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.