Auteursrecht- en databankenrecht voorbehoud
Op de inhoud en vormgeving van BOZINBEELD rust auteursrecht en databankenrecht. BOZINBEELD behoudt zich haar auteursrecht en databankenrecht op deze content uitdrukkelijk voor, of heeft daar voor de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende. Voor het overnemen, opslaan en/of verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van BOZINBEELD c.q. de rechthebbende. Het is niet toegestaan materiaal uit BOZINBEELD te hergebruiken. Hier wordt slechts in incidentele gevallen een uitzondering op gemaakt, mits voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door BOZINBEELD. Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met de redactie van BOZINBEELD (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur, de publicatiedatum en het webadres van het materiaal. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers.
Voor gebruik voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen intranet en digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met de redactie van BOZINBEELD.

Inhoud
BOZINBEELD kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en/of diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ondanks de hoge kwaliteitseisen, zorg en aandacht die de BOZINBEELD aan de samenstelling en inhoud van BOZINBEELD besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd incompleet of onjuist is. Vermeldingen van organisaties en bedrijven in onze database, evenals vermeldingen van evenementen in onze evenementenkalender zijn op voorspraak van derden en direct betrokkenen. BOZINBEELD is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden dan wel onvolkomenheden, noch voor enigerlei (financiƫle) gevolgen hiervan.

Beeldrecht
Al het fotomateriaal dat gebruikt wordt door BOZINBEELD is of het eigendom van BOZINBEELD, of wel wordt gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van rechthebbende.
Gebruik van fotomateriaal kan slechts middels schriftelijke toestemming van BOZINBEELD.

Linken
Linken en verwijzen naar pagina's van BOZINBEELD op internet is in beginsel toegestaan. De uitgever/redactie stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van de inhoud van BOZINBEELD ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij alleen de artikelkop is overgenomen, gebruik wordt gemaakt van een door BOZINBEELD beschikbaar gestelde nieuwsbericht en de kop voorzien is van duidelijke bronvermelding. Framed of inline linken naar websites van BOZINBEELD, waarbij de content van BOZINBEELD opent in een vreemde omgeving, is niet toegestaan.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken
Lezers die brieven, e-mails of andere of ingezonden stukken sturen ter publicatie of lezersreacties plaatsen op BOZINBEELD behouden hun auteursrecht, maar verlenen BOZINBEELD door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke (overdraagbare) licentie voor onbeperkte tijd, met het recht van sublicentie, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.

Beschikbaarheid
BOZINBEELD zal zich naar beste inspannen om publicatie van deze website mogelijk te maken. BOZINBEELD is niet verantwoordelijk voor technische storingen die inherent zijn aan het gebruik van internet als medium. Sponsors hebben geen recht op teruggave van (een deel van) het door hen betaalde (sponsor)geld indien BOZINBEELD gedurende een of meerdere dagen niet of nauwelijks oproepbaar, dan wel te raadplegen is.

Disclaimer
De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van BOZINBEELD. BOZINBEELD is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik (van informatie) van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site van de BOZINBEELD te kunnen raadplegen.

BOZINBEELD
Schoolstraat 31
4611 MD Bergen op Zoom
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.