Stefaan Verheugt, duo-raadslid en Miranda Lockefeer, fractie-assistente, hebben de grootste twijfels over beslissingen van Veolia.

Een brief aan het College verwoordt het als volgt: 

Geacht college,

Lijst Linssen  hecht er grote waarde aan dat mensen actief zijn, blijven en worden. Daarom stimuleren we onze inwoners om aan activiteiten deel te nemen. De activiteiten organiseren of faciliteren dat is één. Maar je moet er ook zorgen dat men  die activiteiten kan bereiken. Iemand die niet te voet, per auto of met de fiets naar een activiteit kan gaan, maakt meestal gebruik van het openbaar vervoer. Daar gebruikt men op lokaal gebied meestal de taxi en de bus voor.

En op dat laatste willen wij uw aandacht vestigen.

In het begin van deze maand zijn  bij onze fractie vragen en opmerkingen binnengekomen van burgers over de in december jl. gewijzigde dienstregeling van het busvervoer. De kern van deze wijzigingen is als volgt:

1: Als iemand wil gaan zwemmen dan kunnen zij niet meer voor de ingang van zwembad De Schelp (halte paviljoen) uit stappen. Veolia-transport heeft deze bushalte namelijk opgeheven.

De dichtstbijzijnde bus halte staat naast de Bristol aan de Markiezaatsweg, (halte Markiezaatsweg) Die ligt op 1 kilometer vanaf het Zwembad, en dat is natuurlijk veel te ver voor een groot aantal burgers.

2: : Als iemand naar het winkelcentrum Het Kompas, het Strandhuis, Wijkgebouw, arts, dierenarts of Boulevard Noord wil gaan kunnen zij daar niet meer voor winkelcentrum Het Kompas (halte de Boulevard) uitstappen.  Veolia heeft deze bushalte namelijk ook opgeheven. De dichtstbijzijnde bushalte is aan de Laan van Hildernisse (halte Princesseplaat) dat is een behoorlijk stuk verder. Veel bewoners ondervinden daar last van.

3: De veranderde wijzingen hebben niet alleen consequenties voor de mensen/inwoners van de Plaat, maar ook voor de ondernemers.  Denk aan:  onder andere:  De Schelp, Mc Donalds, Sportcentrum de Boulevard, het Strandhuis, ondernemers Het Kompas enzovoort.

 

Vragen:

1: Heeft  Veolia de consequenties van deze wijzigingen duidelijk in beeld gebracht?

2: Wat is de zienswijze van het college  t.a.v. deze wijzigingen?

3: Bent u bereid met Veolia in gesprek te treden met als doel :aanpassingen realiseren in het vervoersschema? Zo ja, wilt u dat op korte termijn laten plaatsvinden om het reizigersongemak te beperken?

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording." einde brief.

Opmerking redactie: We zijn benieuwd op de reactie van het college, en op de echte motivatie van Veolia. Zal wel weer om geld draaien. Zo worden zelfs de ouderen en de minder mobiele mensen weer de eigen auto of een dure taxi ingejaagd.