‘Een rariteit’ van ‘een banale geest’. Dat zou je moeten zien wanneer je over de snelweg langs ’s-Hertogenbosch rijdt.

Althans, volgens de kritiek van eind jaren zestig van de vorige eeuw, toen men voor het eerst het provinciehuis van Noord-Brabant in aanbouw zag - in die tijd het hoogste kantoorgebouw van Nederland. Een artistiek, monumentaal gebouw dat oorspronkelijk misschien nog immenser overkwam dan tegenwoordig. Op 12 november 2011 is het veertig jaar geleden dat Hare Majesteit Koningin Juliana de officiële opening verrichtte van deze creatie van architect Hugh Aart Maaskant (1907-1977). De bouw van dit kantoor heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Auteur Bert van der Linden verteld in de eerste In Brabant van 2011 over de roerige ontstaansgeschiedenis van dit moderne monument. Hierbij komen ook de architectonische en kunsthistorische kanten van het provinciehuis aan bod, niet alleen in hedendaags beeld, maar vooral ook door middel van interessant archiefmateriaal, zoals een maquette die begin jaren zestig is gemaakt om te kijken hoe zeer de skyline van ’s-Hertogenbosch aangetast zou worden wanneer het provinciehuis in het hartje van de stad geplaatst zou worden.

Lees meer over Veertig jaar provinciehuis Noord-Brabant in het nieuwste nummer van In Brabant, dat vrijdag 4 februari verschijnt.

Prikkelende, boeiende en onverwachte artikelen in het eerste nummer van de tweede jaargang zijn verder:

  • · De naald van Brabant
  • · Oorlogsmisdaad in de Meierij
  • · Tuney Tunes
  • · Het verborgen museum van Halsteren
  • · Stem Brabants bont!

In Brabant

In Brabant is een erfgoedtijdschrift waarmee de inwoners van Noord-Brabant in contact gebracht worden met hun geschiedenis, hun monumenten, hun landschap, hun gewoonten, hun gebruiken, hun taal en hun leefomgeving. In Brabant wil het totale Brabantse erfgoedveld bestrijken. Dus met aandacht voor het nieuws uit het historische veld. Naast nieuwsberichten en de achtergronden die hierbij horen, is er ook ruimte voor interviews, columns, cartoons en reacties van lezers. In Brabant zal ook uitgebreidere onderzoeksartikelen bevatten, gebaseerd op de bevindingen die archeologen,

historici en volkskundigen in hun onderzoek hebben gedaan. In Brabant richt zich zo op de

wetenschapper én de liefhebber

 

Fotobijschrift [09.04]: Foto van een maquette van een ontwerp voor het provinciehuis aan de Zuidwal in ‘s-Hertogenbosch, 1962, gemaakt om te bekijken hoe het silhouet van de stad eruit zou zien bij een hoogbouw van ruim 100 meter hoog. In het midden de Sint-Janskathedraal en links de geplande hoogbouw van het provinciehuis. (Foto: Cas Keuzekamp, in: Ad van Drunen, ‘Het provinciehuis’, Bossche Bouwstenen 5 (1982), enige ongenummerde uitgave, p. 91)

Fotobijschrift [09.15]: Protestdemonstratie op 12 november 1971 bij de opening van het provinciehuis. (Foto afkomstig uit: 1814-1989; 175 jaar provinciaal bestuur van Noord-Brabant

(Provincie Noord-Brabant, 1989) p. 101).