De Raad van State heeft alle beroepen afgewezen tegen het zuidelijk deel van bestemmingsplan ‘Zuidelijke stadrand (Augustpolder)’, het deel met de zogenoemde woonterpen.

Het bestemmingsplan is daarmee geheel onherroepelijk geworden. Hierdoor is de realisatie van de woonterpen mogelijk geworden.

De beroepen waren ingediend door een particuliere bewoner op de Bergse Plaat en de milieuverenigingen Benegora en IVN Groene Zoom. De Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente de ontwikkeling van de woonterpen voldoende heeft onderbouwd, met name op de aspecten ecologie en luchtkwaliteit. Tevens is de procedure rond de provinciale goedkeuring correct doorlopen.

De woonterpen maken deel uit van de nieuwe wijk de Markiezaten en zijn gesitueerd in het zogenoemde Dal van de Molenbeek, een nieuw overgangsgebied tussen de stad en het buitengebied. Het Dal van de Molenbeek is de afgelopen jaren door de gemeente, met medewerking van de provincie, Brabants Landschap en het waterschap, al ingericht als natuur- en recreatief uitloopgebied. Daarbij zijn een viertal eilanden (terpen) vrijgehouden voor de beoogde woningbouw. Ook langs delen van de Markiezaatsweg liggen al percelen gereed voor woningen die direct aan het Dal van de Molenbeek grenzen.

Over de realisatie van de woningbouw in de Markiezaten heeft de gemeente afspraken gemaakt met meerdere ontwikkelaars. Momenteel zijn circa 400 van de beoogde 1600 woningen bewoond of in aanbouw. De realisatie van de Markiezaten zal naar verwachting rond 2020 afgerond kunnen zijn. De woningbouw in het zuidelijk deel komt waarschijnlijk pas over enkele jaren aan de beurt.

Naast de woningbouw is ook de realisatie van een woon-werkgebied, specifiek voor kermisexploitanten, mogelijk geworden. Hiervoor is een locatie gereserveerd ten zuiden van de Laan van Reimerswaal, tussen de Plaatvliet en de Binnenbandijk. De realisatie van deze locatie zal de komende periode al kunnen gaan spelen, afhankelijk van nadere besluitvorming over de revitalisering van de Geertruidapolder.