Afgelopen 9 februari hield SIEB haar jaarvergadering in Stadscafé Thalia. De terugblik op de uitgevoerde activiteiten in het jaar 2010 was indrukwekkend te noemen.

Het opvallendste feit was dat het boek ‘Bergen op Stoom’ haar tweede druk kende, een ongekend succes. Maar ook de belangstelling voor de gieterijdag ‘Op de Holland’ was massaal te noemen en de lezingen over onder andere Brouwerij Asselbergs, Van Heijst & Co. trokken ook de nodige belangstellenden. Niet gek voor een club mensen die begonnen was als een collectief schrijvers dat de doelstelling had om een boek uit te brengen over het industrieel erfgoed van Bergen op Zoom. Het initiële idee van Toon Franken en Willem Heijbroek is uitgegroeid tot een heuse stichting, SIEB genaamd (Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom) De jaarvergadering trok ook de conclusie dat het een erg druk jaar geweest was voor de groep van zeven die naast eerder vernoemden ook Henk Franken, Marc van der Steen, Gijs Asselbergs, Cees Boerhout en Gerrit Groeneweg bevat. Maar al deze activiteiten ondersteunden de initiële doelstelling: het verspreiden van de kennis over en bevordering van het behoud van het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom. En er zijn al genoeg resultaten geboekt om met tevredenheid het glas te heffen. Daarentegen staat er nog heel wat werk te verrichten en dus voorpelt 2011 ook al weer de nodige inspanningen van een stichting die heel wat nuttig werk verricht voor de Bergse gemeenschap. Marc van der Steen is duidelijk trots als hij een aantal resultaten laat zien zoals ze in het jaarverslag zijn opgetekend. Met name is hij dan trots over datgene de stad Bergen op Zoom nog te bieden heeft, en het is zeker dit Bergse erfgoed dat SIEB onder de aandacht wil brengen. Of zoals Marc verwoordt:”Wij stellen ons als doel om de inwoners van Bergen op Zoom zich bewust te laten worden van het verleden. Om kennis te verspreiden en de aandacht op dat verleden te vestigen zodat men er waardering en respect voor krijgt”. In dat opzicht lijkt het wel of SIEB alle Bergse betrokkenen een spiegel wil voorhouden, op de rem gaat staan bij overhaaste besluitvorming, en eigenlijk een rustmoment zoekt voor iedereen om nog eens met respect en waardering naar dat verleden te kijken. Zeker als het gaat om nog bestaande panden, installaties of gebouwen die het recht verdiend hebben dat er goed en weloverwogen naar gekeken wordt of en hoe er een invulling aan gegeven kan worden. “Wij als SIEB staan er dan ook voor context scheppend bezig te zijn en de discussie te stimuleren”. Om dit alles te bewerkstelligen, met name dat respect en die waardering voor het verleden, zet SIEB enorm in op kennis verspreiding. Bergen op Stoom was een eerste boek in een trilogie waarvan het tweede deel ‘Bergen op Stap’ op dit moment in de maak is. Naast het doen van onderzoek en de resultaten presenteren in boeken houdt SIEB ook lezingen, zoeken ze samenwerkingsverbanden met andere stichtingen en hebben ze al een wandeling- en fietstocht uitgezet om al dat fraais te ontdekken dat het verleden ons biedt. Maar ook zijn ze al betrokken geweest bij de inventarisatie en de documentatie van allerhande zaken betreffende het Nedalco archief. Zoals gezegd is het informeren van de Bergse inwoners een belangrijke pijler. Zo wordt er momenteel in samenwerking met de Bergse scholen gekeken hoe er een educatief programma opgezet kan worden dat de jongeren onder ons een blik verschaft op dat historische erfgoed. SIEB vraagt ook nadrukkelijk aan alle inwoners van de stad Bergen op Zoom, of zij die inmiddels vertrokken zijn maar er toch nog bij betrokken zijn, om in deze ook hun steentje bij te dragen. Heeft iemand de kennis, of de middelen zoals documentatie, foto’s en dergelijke, omtrent Bergs erfgoed en wil je deze delen, meldt het dan aan bij SIEB. Zo kan er een compleet beeld ontstaan en vinden we in SIEB een bekwaam en bevlogen beheerder van al deze feitelijkheden. Op www.bozinbeeld.nl zullen periodiek allerlei verhalen en anekdotes te vinden zijn die SIEB heeft opgedaan in haar speurtocht naar kennis. Als je van de stad Bergen op Zoom houdt, en geïnteresseerd bent in haar rijke verleden, is het zeker de moeite waard om deze schrijfsels in de gaten te houden; ze bieden ons een kijkvenster naar vervlogen jaren.