Jan van Wijk heeft onlangs het boek “Zelfdoding - Klacht uit onmacht” uitgebracht. In dit boek vertelt hij de weg die twee hoofdpersonen bewandelen.

De weg die uiteindelijk leidt tot zelfdoding van één van de hoofdpersonen. Het is ook een pad dat Jan eigenlijk mede bewandeld en beleefd heeft. Het waren immers goede vrienden die deze weg gekozen hebben. “Zelfbeschikking en nabestaan zijn uiteindelijke de twee voornaamste onderwerpen in het boek. Als je terminaal bent, dan zijn er legio manieren om met de hulp van bij voorbeeld een huisarts een humaan eind te vinden in je leven. Als je niet terminaal bent, maar je de kwaliteit van je leven dusdanig gevaar vindt lopen dat je dit niet wil mee maken, dan wordt dit een heel moeilijk verhaal”. De wet is nog duidelijker, hulp aan mensen die er een eind aan willen maken is zelfs strafbaar. Als kanker je leven wegvreet en je nog maar die paar weken of maanden te leven hebt dan is medische hulp genegen je bij te staan in je doodswens. Als ziekte alle plezier en kwaliteit van het leven ontneemt, maar je kunt nog blijven ademen, dan is zelfdoding onbespreekbaar. Het is dit verhaal dat Jan middels zijn boek bespreekbaar wil maken. De hoofdrolspelers bespreken alle mogelijkheden tot slechts die uiteindelijke zeer beperkte keuze overblijft.

"Met dit boek wil ik het onderwerp op zich bespreekbaar maken. Nog steeds wordt het omringd door taboes. Zowel religie, huidige medische hulpverlening als wel de meeste mensen willen er niet over praten. Alsof het niet bestaat. Alsof het een egoïstische daad van de zelfdoder is. Alsof het überhaupt niet voor mag komen".

Als bevlogen lid van de VVD gelooft Jan sterk in het recht van het individu. Elk mens is een individueel persoon waar een ander niet zo maar iets van mag ontnemen. En dat is dus ook het recht op zelfbeschikking. “Nadrukkelijk vraag ik ook aandacht voor die man die na het verlies van zijn baan uit het leven stapt, en daarbij vrouw en twee kinderen achterlaat. Dat moet niet kunnen want die man neemt zoveel bij die anderen weg, en dat is egoïsme”. In zijn boek verwijst Jan echter naar het lot van iemand die door ziekte alle levensvreugde en kwaliteit ontnomen wordt. “En wiens leven is het nu, wie beslist?”

De opbrengst van dit boek is bestemd voor het goede doel: CliniClowns Nederland. Het boek is te bestellen via de site www.woordliefde.nl