Afgelopen week hebben de KBO leden van de afdelingen Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat de brochure van de KBO cursussen weer in de bus gekregen.

Zoals gebruikelijk hebben zij voorrang bij de inschrijving en konden zij vanaf 11 juli 2011 inschrijven, alle overige geïnteresseerden kunnen dat vanaf 21 juli 2011 doen.

Met een kleine 700 inschrijvingen in het afgelopen cursusjaar  kan worden vastgesteld dat de KBO afdeling Bergen op Zoom met de, door haar aangeboden, cursussen in een duidelijke behoefte voorziet. Niet alleen ter vergroting van kennis, maar ook door de sociale contacten die ontstaan.

Ook voor het cursusjaar 2011-2012 is weer een gevarieerd aanbod beschikbaar.

De cursussen beginnen eind september/begin oktober van dit jaar en lopen door tot mei 2012.

Ieder jaar opnieuw streeft de PlusCursus commissie er naar om naast de reeds lang bestaande succesvolle cursussen op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, klassieke cultuur, muziek luisteren, tekenen,schilderen, koken, bridge, vervolgtaalcursussen op verschillende niveau’s en Tai Chi iets nieuws te brengen.

Dit cursusjaar worden korte taalcursussen Duits- Engels-Frans en Italiaans op reis geïntroduceerd, hierbij  ligt de nadruk op conversatie en minder op grammatica.  Ook zijn er weer een nieuw aantal lezingen opgenomen over cultuur, muziek en verdere wetenswaardigheden over ondermeer Frankrijk, Italië en Spanje. Toch een aantal van onze favoriete vakantielanden waarvan het prettig is er iets meer over te weten. Ook staat er een serie van drie lezingen die de geschiedenis van de klassieke muziek in een notendop behandelt.

Naast de drukbezochte kookcursussen door Jan en Gerda Gouverneur en het vegetarisch koken wordt dit jaar ook aandacht besteed aan de Marokkaanse keuken.

In de, in samenwerking met de Geschiedkundige Kring, opgezette cursus Inleiding in de geschiedenis van Bergen op Zoom krijgt men inzicht in de historie van onze stad. Maar ook buiten is er genoeg te zien zoals kan worden vastgesteld in de cursus Zoektocht door de Natuur. Na een wandeling van ongeveer een uur wordt nagepraat over die dingen waar men normaalgesproken gewoon aan voorbijloopt. Dit gebeurt in een heel aparte locatie, het chalet op Bommesee, dat door de Stichting Welzijn Ouderen ter beschikking wordt gesteld.

Zo u ziet “voor elck wat wils”

In de rubriek creatief zijn nieuw opgenomen chakra fit en ontspannen zijn. Het programma  wordt gecompleteerd met een viertal nieuwe workshops op het gebied van handvaardigheid.

Verdere informatie over het cursusprogramma 2011-2012 vindt u op de website van de KBO Bergen op Zoom www.kboboz.nl , Daar kunt u ook het inschrijfformulier downloaden.

Voor telefonische informatie kunt u 0164 683238 bellen. Ook zijn exemplaren van de brochure op te halen bij de bibliotheek, Stichting Welzijn Ouderen, ouderensteunpunten en de wijkhuizen.