Woonzorgcentrum Stuijvenburgh is een modern verzorgingshuis waar mensen in alle vrijheid de ondersteuning krijgen die je als senior wel eens nodig hebt. Ook aan de broodnodige ontspanning wordt gewerkt. Maar dit kost geld. Daarom een grote actie, in samenwerking met Stichting Ania en de stichting WéViGé.

Het resultaat kunnen we op zaterdag 19 november beleven vanaf 11:00 uur.

Kees Spikker is één van de organisatoren van het gebeuren en hij is er erg enthousiast over. “We doen dit al een aantal jaren, en dit jaar gebruiken we de gehele zaterdag. We roepen met name mensen van buiten de Stuijvenburgh op om eens langs te komen,  want dit feest is niet alleen bedoeld voor de bewoners van het zorgcomplex zelf”. Als je Kees hoort praten dan kom je vanzelf tot de goede doelen die deze actie dient: Recreatie voor de bewoners van Stuijvenburgh, Stichting Ania, die projecten ondersteunt in zusterstad Szczecinek, en Stichting Welzijn visueel Gehandicapten, begeleidt mensen met een visuele beperking in de regio. “Het thema is bewust zo gekozen. Mensen die werken in de omgeving van Stuijvenburgh dragen allemaal hun steentje bij, hun talent, aan deze dag. Het leuke dat bij voorbeeld het CKB ziet is dat er contact is tussen jongeren en de senioren in de maatschappij. En dat is een mooi gegeven”, hoor ik Kees vertellen. Deze dag is niet zo maar tot stand gekomen. Een hele werkgroep is al een behoorlijke tijd bezig met het organiseren en voorbereiden van wat een hele speciale dag moet worden. Die zeer brede werkgroep bestaat uit leden van de drie organisaties die al hierboven vernoemd zijn.

Wethouder Arjan van der Weegen verricht de officiële opening om 11:45 uur. Maar d dag zelf loopt van 11:00 uur tot 18:00 uur. Een rad van fortuin, een rommelmarkt, verrassingsemmers, demonstraties/exposities: kaarten, handwerken en sieraden, o.a. uit Indonesië; van alles is er te doen. Allerlei muzikale optredens en dansdemonstraties zijn te bewonderen. Ook is er een stand met creatieve artikelen uit Szczecinek in Polen, zusterstad van Bergen op Zoom.Natuurlijk allerlei lekkere hapjes en drankjes. Nu heeft u de gelegenheid ook eens een kijkje te nemen in een modern woonzorgcentrum.