Op woensdag 8 juni houden we samen met de bewoners en de gemeente een Buurtnatuuractie om de wijk groener en klimaatbestendiger te maken.

De gemeente doet dit jaar mee aan het NK Tegelwippen en heeft Roosendaal uitgedaagd hiervoor.

De actie gaat gebeuren op het pleintje bij de Dirk van den Broek in de wijk Noordgeest Bergen op Zoom. We gaan samen met bewoners het plein opknappen door onkruid weg te halen, tegels weghalen en planten hiervoor in de plaats te plaatsen.

We gaan deze dag tegels wippen. (Alle) Bewoners kunnen hun tegel inleveren en krijgen hiervoor een gratis plant terug. We hebben experts die iets vertellen en laten zien hoe je je tuin klimaatbestendig kan maken of onderhoudsarm op een groene manier. Ook kunnen er bloemzaadbommetjes gemaakt worden en is er voor de bezoekers een gratis lunch.

De basisscholen de Welle en de Noordster zijn zich nu in het onderwerp ‘de Bij’ aan het verdiepen met onze mobiele tentoonstelling de Bij & Supermarkt. Zij kijken naar problemen en gaan hier oplossingen voor bedenken en ontwerpen maken. Deze ontwerpen zijn op woensdag 8 juni te zien en het meest gekozen ontwerp ontvangt een prijs.

Wethouder van Roen zal deze bijeenkomst openen ivm de start van het NK tegelwippen samen met de bewoners.