In de DigiTuin van het Bravis begeleiden vrijwilligers de patiënten stap voor stap bij het inloggen in het digitale patiëntendossier ‘MijnBravis’.

Deze ondersteuning zal tijdelijk uitgebreid worden. Vanaf maandag 5 september t/m 25 december 2022 biedt de DigiTuin ook ondersteuning voor het patientenportaal bij de huisarts in onze regio.

Wat is de doelstelling van deze samenwerking?

Dat we patienten die minder digitaalvaardig zijn optimaal ondersteunen om zowel het portaal van het ziekenhuis als van de huisarts actief te gebruiken. Met deze samenwerking beogen we tevens het gebruik van alle digitale mogelijkheden die er op dit moment zijn uit te breiden. Daarbij is van belang dat (basale) ICT-problematiek op de juiste plek terecht komt, waar voldoende ondersteuning en tijd is om een patient te helpen met een digitaal vraagstuk.

Welke patienten kan ik ‘verwijzen’ naar de DigiTuin?

U kunt patienten naar de DigiTuin ‘verwijzen’ die technische problematiek ervaren met het gebruik van de twee patientenportalen die gebruikt worden in de regio. Het gaat specifiek om ‘UwZorgOnline’ en MijnGezondheid.NET (MGn). Patienten met een smartphone, waarop zij e-mail kunnen lezen zijn van harte welkom in de DigiTuin. Daarnaast is het belangrijk dat zij in het bezit zijn en toegang hebben tot hun DigiD-account. Heeft de patient geen digitale vaardigheden, maar is er een mantelzorger, dan helpen de vrijwilligers ook met inloggen in het patientenportaal en met zogenaamde ‘E-health toepassingen’.

Wat zijn de openingstijden van de DigiTuin?

De DigiTuin in Roosendaal is geopend van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur. In Bergen op Zoom van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur. Tevens kunnen patienten telefonisch contact opnemen met de DigiTuin.

Waar kan ik de DigiTuin vinden in het ziekenhuis?

- DigiTuin Roosendaal: in de centrale hal, routenummer 93, tegenover het Patiënten Service Bureau. Telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden via nummer 088-7068683.

- DigiTuin Bergen op Zoom: in de centrale hal, routenummer 78, tegenover Bravis Plaza.

Telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden op nummer 088-7066588.