Kort na Ellef-Ellef hebben we het al groots aangekondigd: ’Mak ruim baan, want de optocht komt er weer aan!’.

Een bericht met een duidelijke stip aan de horizon, iets waar we vol energie en met veel leut naar toe werken.

Ben jij het mens die er ook al maanden over nadenkt hoe je op de beste manier invulling geeft aan het motto ‘Wie de leut et, et de toekomst’, voor in de optocht, die op 21 februari door Bergen op Zoom trekt? Ben jij die enthousiasteling met een vooruitziende blik op de toekomst, met het vermogen alle gebeurtenissen, trends en ontwikkelingen op gebied van leut én stoet en spel, samen te brengen in een geweldige leuke creatie? Kom je dan inschrijven.

Kandidaten zijn van harte welkom op zaterdag 28 januari tussen 10.00 en 13.00 uur in het Groot Arsenaal. Daar wordt de inschrijving voor de Optocht gehouden. Gelieve het ingevulde inschrijfformulier alvast ingevuld mee te brengen. Het inschrijfformulier is te vinden op de website van de Stichting Vastenavend.

Voor mensen die vragen hebben over het Bergs dialect zijn specialisten van de Berregse Kamer aanwezig. Deelnemers de laatste keer met Vastenavend een beker of trofee gewonnen hebben, wordt gevraagd om die bij de inschrijving in te leveren.

Alle informatie staat ook op www.stichtingvastenavend.nl/optocht

Inschrijving Dweilbendfestival

Op zaterdag 28 januari is in het Groot Arsenaal ook de muziekcommissie aanwezig en is het mogelijk om je dweilband aan te melde voor ´t Dweilbendfestival dat zondag de 19e februari plaatsvindt.

Berregs:

Inschrijving Gròòte Optocht op zaterdag 28 januari

Kort naar Ellef-Ellef emme n’t al gròòts aangekondegd: ‘Mak ruim baan, want d’Optocht komt t’r weer aan!’. ’n Bericht mè d’n duideleke stip aan d’orizon, iets waar me vol enerzjie en mè veul leut naar toe werreke.

Zijde gij ‘nne mens die t’r ok al maande over nadenkt oe ge op de beste menier invulling gift aan ’t motto “Wie de leut et, et de toekomst!, voor in d’Optocht, die op 21 febrewarie deur de strate van ’t Krabbegat trekt?

Zijde gij die entoesjasteling mè d’n vooruitziende blik op de toekomst, mè d’t vermoge n’alle gebeurtenisse, trends en ontwikkelinge op ’t gebied van leut én spel en stoet same te brenge in geweldege leutege krejasie? Kom d’oe dan inschrijve!

Kandidate zijn van arte welkom op zaterdag 28 jannewarie tusse 10:00 en 13:00 uur in ’t Gròòt Arsenaal. Dèèr wor de inschrijving van de Gròòte Optocht g’ouwe. Gelieve ’t inschrijfformulier avast ingevuld mee te neme. ’t Inschrijfformulier is te vinde n’op de websait van Stichting Vastenavend.

Voor diegene die vrage n’ebbe over ’t Berregs diejelèkt zijn de spesjaliste van de Berregse Kamer aanwezeg. Deelnemers die de leste keer mè Vastenavend ’n beker of trofee ebbe gewonne, wor gevroge om die bij d’inschrijving in te levere. Alle informasie sta d’ok op

www.stichtingvastenavend.nl/optocht 

Inschrijving Dweilbendfestival

Op zaterdag 28 jannewarie is in ’t Gròòt Arsenaal ok de meziekkemissie aanwezeg en is ’t mogelek om oew dweilbend aan te melde vor ’t Dweilbendfestival