't is bijna elluf elluf

 

Motto Vastenavend 2024: Ziede z’ok vliege?!

 

Afgelòòpe zaterdagmiddag 4 november kwame de boere van Stichting Vastenavend bijmekare voor de konvekasie. Zogezeed de vooraankondeging van ’t motto. De boere ware op ’n leutege menier uitgenòòdegd om deel te neme n’aan ’t zogenaamde tillevisiepregramma ‘Ter land, te zéép en in de lucht’. Aan ‘t ’t end van dieje middag wier ’t motto voor de kommende Vastenavend bekend gemakt mette woorde:

’t Leve lijket tegeswòòrdeg vliegesvlug verbij te trekke. Voor dagget wit kekte allééneg mar trug op lang vervloge tij’e. Mar da gaan me nie doen! Neeje, me trekke d’r van’t jaar op uit as ’n deurgedraaide prepeller of as ’n dweil op ’n vliegend tepijt! Evekes gin ‘doe mar normaal, dan doede al gek genogt’, mar: ‘’t ken van’t jaar nie op mette gekkeg’eid!’ En amme da d’ammaal doen, is da as vaneiges normaal! Blef kommende Vastenavend mè d’allebei oew bééne n’op de grond, mar wel sewijle mè d’oew kop in de wolleke! Elleke Krab et dees jaar ’n vliegbrevèt om ’s uitgebreid, nie te schielek en zonder zurrege de Vastenavend aan te vliege! Ja, kommend jaar zulde éél dikkels de gevleugelde woorde n’ore:

ZIEDE Z’OK VLIEGE?!

 

In het Nederlands..............................

 

Motto Vastenavend 2024: Ziede z’ok vliege?!

 

Afgelopen zaterdagmiddag 4 november kwamen de boeren van Stichting Vastenavend bij elkaar voor de convocatie. Dit is een vooraankondiging van het motto. De boeren waren op ’n leutige manier uitgenodigd voor het zogenaamde televisieprogramma ‘Ter land, ter zeep en in de lucht’. Aan het eind van die middag werd het motto voor de komende Vastenavend bekend gemaakt met de woorden:

 

Het leven lijkt tegenwoordig vliegensvlug voorbij te trekken. Voordat je het weet kijk je alleen nog maar terug op lang vervlogen tijden. Mar dat gaan we niet doen! Nee, we trekken er van het jaar op uit als een doorgedraaide propeller of als een dweil op een vliegend tapijt. Even geen ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’, maar: ‘het kan dit jaar niet op met de gekkigheid!’ En als we dat allemaal doen, is dat als vanzelfsprekend normaal! Blijf de komende Vastenavend met allebei je benen op de grond, maar wel af en toe met je kop in de wolken! Elke Krab heeft dit jaar een vliegbrevet op eens uitgebreid, nie te verlegen en zonder zorgen de Vastenavend aan te vliegen! Ja, komende Vastenavend zul je nog heel vaak de gevleugelde woorden horen:

ZIEDE Z’OK VLIEGE?!