20 t/m 25 november 2023

 

 

Collecteweek voor kinderen in de Oekraïne

 

Van 20 tot 25 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte. Verschillende leden van onze St Martinuskerk gemeente lopen hiervoor langs de deuren. Met de opbrengst helpen we kinderen in Oekraïne de verschrikkelijke oorlog door. 

Het doel van de collecte is kinderen in Oekraïne. Zij leven nu al bijna twee jaar in een verschrikkelijke situatie van oorlog en geweld. Kerk in Actie helpt hen deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen blijven gaan. En met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te beperken. 

“Kerk in Actie geeft op deze manier handen en voeten aan het delen met onze naasten”, vertelt een collectecoördinator. “Het is schrijnend om te zien hoe kinderen lijden onder de oorlog. Misschien is het maar een druppel op een gloeiende plaat, maar voor mensen die zo’n druppel krijgen is het heel belangrijk. De invloed die we hebben, moeten we benutten om iets te doen voor kwetsbare medemensen.”

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op www.kerkinactie.nl

 

Binnenkort collecteren

we huis aan huis voor

kinderen in Oekraïne.

Kerk in Actie helpt hen

met psychosociale

ondersteuning, een veilige

plek om te spelen, en

mobiele plekken om even

op te warmen. Gezinnen

ontvangen voedsel- en

zadenpakketten zodat er eten op tafel is.

Geef aan de collectant of via deze QR-code.

Hartelijk dank!