Bergen op Zoom, staat voor een enorme uitdaging

 

 

Komt de eerste autarkische woonwijk van Nederland in Bergen op Zoom?

 

Bergen op Zoom, staat voor een enorme uitdaging. 7.000 woningen realiseren vóór 2040. Ongeveer 5.000 hiervan wil de gemeente realiseren op een viertal locaties in de stad. Tijdens recent gehouden informatiebijeenkomsten is gebleken dat deze voorstellen niet volledig in dank worden afgenomen. Als het al van realisatie komt, dan is dat met een hele lange adem en wordt de datum van 2040 niet gehaald.

Het is om die reden dat de Bergse Sociaal Democraten (BSD) al in een vroeg stadium hebben aangedrongen op de realisatie van een woonwijk buiten de bestaande kernen. Deze woonwijk, van 3 à 4.000 woningen kan naast eerder genoemde locaties worden ontwikkeld. Als het dan ergens tegenzit, heb je toch voortgang op de andere locatie.

De nieuwe woonwijk moet gaan voldoen aan alle tot op heden bekende en toekomstige voorwaarden en gebruiken. Lichte constructies van hout, stro en biobased producten hoeven niet onderheid te worden. Ook moet het principe van zelfvoorziening – autarkisch – worden gehuldigd, wat inhoud dat de woningen niet worden aangesloten op gas, elektra en het riool. Dit alles tezamen is een enorme besparing op het bouw -en woonrijp maken waardoor de bouwkosten met 30% kunnen worden verminderd. In de toekomstige woonwijk is de auto te gast, voetgangers en fietsers domineren het straatbeeld. Auto’s kunnen op parkeerterreinen rondom worden gestald én opgeladen. Hemelwater wordt gebruikt voor douche, toilet en wasmachine. Vuilwater wordt gefilterd, deels door helofyten en het residu kan als mest of brandstof dienen. Niet onbelangrijk, de woonwijk ligt ruim boven NAP om zo de problemen van een stijgende zeespiegel te trotseren. Tot slot, de locatie die de BSD voor ogen heeft is zeer nabij het nieuwe Bravis ziekenhuis en kent een goede ontsluiting o.a. door de A58.