Ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van Erfgoed Brabant heeft Jules Verschuuren donderdag 5 april de Museumpenning Noord-Brabant gekregen. De Museumpenning Noord-Brabant is een blijk van erkentelijkheid, die eens in de drie jaar wordt toegekend aan een persoon of instelling die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor het museumveld in Noord-Brabant. Het bestuur van Erfgoed Brabant heeft besloten om – buiten de driejaarlijkse cyclus om – de Museumpenning Noord-Brabant toe te kennen aan Jules Verschuuren voor het werk dat hij voor de musea in Noord-Brabant gedaan heeft. In 1978 werd hij directeur van de Vereniging van Musea in Brabant, in 1994 van de Brabantse Museumstichting en in 2009 van Erfgoed Brabant. Gedurende meer dan dertig jaar heeft hij de musea in Noord-Brabant ondersteund. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de museale cultuur in Noord-Brabant, en tevens ook in Nederland